Anděl opuštění

„V opuštění je jistota."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu se můžeme naučit opouštět všechno, co náš tíží. Velmi často máme velká přání, která je však nutně opustit, abychom mohli dojít naplnění. Našimi stále kolujícími myšlenkami blokujeme v mnoha případech energii, která přináší splnění přání nebo různých představ. Teprve až dokážeme všechno opustit, můžeme najít to, co skutečné naše duše potřebuje. Tento anděl nám může také pomoci tehdy, pokud se necítíme příliš jisti v materiálních záležitostech. Je velmi nutné, opustit všechno a začít nový, naplněný život.

Další témata: Sevření - sedět na svých úsporách - vyžadovat velké finanční zajištění - problém s váhou - převychovávat děti - hromadit peníze.

Tělesná úroveň: Ruce - srdce - močový měchýř - sexualita - zácpa.

Duševní pozadí:Ruce: činorodost; přijímání; dávání; opuštění; být odpovědný za svůj život; manipulovat jinými."

Srdeční problémy: pocity sevřenosti; touha po podpoře; nemoc v samotném středu /duševním/; být zranění v jádru svých pocitů."

Močový měchýř: zajistit si ulehčení, úlevu; něco nebo někoho opustit; být pod tlakem; být v napětí."

Sexualita: tělo není akceptováno takové, jaké je; ostatní jsou přijímáni v určité vzdálenosti; před sebou i před ostatními něco předstírat."

Zácpa: nechtít opustit duševní zatížení; zatěžovat se nezvládnutelným; touha po majetku a chtivost; pomalost; cítit se vnitřně prázdný a „vyschlý".

Meditace
Kazdy člověk má mnoho tužeb a přání a mnohá z nich si nese po celý svůj život. Může to být například cesta kolem světa, vytoužené dítě nebo vysněný dům.... Až člověk tato přání opustí, mohou se splnit. Když myšlenky stále krouží dokola, odebírají energii. A nyní hovořím k tobě: Mysli na svoje velké přání a zavři oči. Zabal toto své přání do balíčku a zavěs ho na vzdušný balón. Dívej se, jak balón stoupá výše a s ním i tvoje přání. Dívej se, jak je balón stále a stále menší. Nyní už je jen nepatrným bodem, až se ztratil úplně. Gratuluji ti - dokázal/a jsi všechno opustit!

« Anděl činorodosti a úspěchuAnděl všelásky »