Anděl všelásky

„Vyvíjím se dále od bezpodmínečné lásky k lásce všeobjímající."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu se naučíme milovat všechno, co patří k našemu životu, a to nejen věci příjemné a pozitivní, ale překážky a těžkosti. Každý člověk by měl být milován a akceptován takový, jaký je. Měli bychom přestat hodnotit, poměřovat, zvažovat. Nepřísluší nám také, abychom odsuzovali druhé. Měli bychom jen konfrontovat lidi a situace, které nám náš život ztěžují. I přesto bychom je měli milovat. V okamžiku, kdy ryto lidi přijmeme, zmizí i těžkosti, které s nimi máme, protože to jsou jen projekce našich chyb a slabostí.

Další témata: Ochrana živočichů a rostlin - integrovat slabé a odmítané lidi - nevyhledávat kritiku - posuzovat a hodnotit jiné - chtít se neustále srovnávat s ostatními - projekce.

Tělesná úroveň: Srdce - ledviny - strach - kolena.

Duševní pozadí:Srdeční problémy: pocity sevřenosti; touha po podpoře; nemoc v samotném středu /duševním/; být zraněni v jádru svých pocitů."

Ledviny: touha po partnerství; hledání vnitřní harmonie a rovnováhy; „něco mi leží v ledvinách"; nechtění učit se."

Strach: nechtít /již více/ důvěřovat; porodní trauma a nezpracovaný šok; nechtít upadnout; pocit úniku."

Kolena: za žádnou cenu nic nedávat; tvrdošíjnost; ego; pýcha; být pod nátlakem; pokora; obelhávání sebe sama."

Meditace
Představ si, že jsi nádhernou, zářící hvězdou. Vyzařuješ světlo lásky. Svými paprsky se dotýkáš a okouzluješ každou bytost a předáváš zemi svoji energii. Představ si, že na druhé straně jsi plný/á kritiky a hodnocení. Neodsuzuješ ani v dobrém ani ve zlém, nýbrž prosvětluješ všechno, co je v tvé blízkosti. Představ si, že tvoje láska obepíná všechno a že tvoje láska přechází do každého. A ti ostatní se také stávají nádhernými, zářícími hvězdami. Svým pláštěm všelásky zahalují celé lidstvo a celou planetu Zemi, až je jí naplněn celý vesmír.

« Anděl opuštěníAnděl vyřešení karmy »