Anděl milosrdenství


"Ve svém životě zažívám milosrdenství."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu se můžeme otevřít a nechat vstoupit milosrdenství. Milosrdenství je dar, který nemůžeme získat prací nebo si ho vydělat. V situacích, kdy všechno upadá do klidového stavu, v němž se zdá, že všechno je bez naděje a že je všechno ztracené, nám může pomoci milosrdenství. Také v karmických vztazích a souvislostech nám může pomoci anděl milosrdenství, aby pomohl rozmotat veškeré spleti. Někdy je milosrdenství určitým prožitkem, kterého jsme dosáhli nebo tou nejhlubší změnou, kterou jsme prožili. Milosrdenství stojí stranou od našeho chtění a naší vlastní vůle.

Další témata: Pomoc v těžkých životních a nebezpečných situacích - opuštění - Boží dar.

Tělesná úroveň: Poruchy trávení - bolesti hlavy - žaludek -neplodnost.

Duševní pozadí: "Poruchy trávení: nezpracované projevy nebo nemožnost jejich přijetí, pokud přesto existují, leží hluboko v žaludku.

Bolesti hlavy: Přetížení; nadměrné zdůrazňování intelektu; perfekcionismus; něco se usadilo v hlavě; jít hlavou proti zdi; něco si namlouvat; mít „zakryté hledí"."

Žaludek: být připraven k přijetí svých pocitů a projevů; polykání zlosti a hněvu; problémy v rodině; cítit se jako ubožák."

Neplodnost: nevědomá obrana proti těhotenství; nebýt připraven na přijetí; strach z odpovědnosti; stres; pracovní přetížení."

Meditace
Představ si, že jsi na návštěvě v nemocnici. Vzduch je zde nedýchatelný a je dusno; vidíš utrpení mnoha pacientů. Jeden z nich je velmi těžce nemocen. Čeká ho náročná operace. Jeho šance, že operace bude úspěšná, je minimální. Díváš se na jeho obličej, který je bez výrazu. Nikdo mu nemůže opravdu pomoci. O několik dnů později se s ním opět setkáváš. Vše se podařilo. Zázrak, který nikdo nečekal a nevěřil v něj, se dostavil.

« Anděl vyřešení karmyAnděl Božské síly »