Anděl vyřešení karmy

„Mohu se osvobodit od karmického zatížení."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu se můžeme zbavit všech starých a zatěžujících vazeb a souvislostí. S mnoha lidmi - velmi často s těmi nejbližšími - nás spojuje těžká karma, kterou nemůžeme většinou sami vyřešit. Tento anděl nám pomůže zbavit se karmy a náš život uvolnit z pevných pout. Záleží také na nás, jak budeme pracovat s tímto karmickým vyřešením, a také na tom, jak dalece sahají naše možnosti. Všechno, co je s tímto spojeno, potřebuje pomoc a přístup právě anděla pro karmické vyřešení. Pokud ho požádáme, pomůže nám vyřešit a zbavit se karmy v našem životě.

Další témata: Závislosti - chorobná závislost - stále se opakující chyby a omyly - nepoučit se ze všech situací - pevně se držet ukončených vztahů.

Tělesná úroveň: Detoxikace /očista/ - srdce - sexualita - strach.

Duševní pozadí:Detoxikace /očista/: odhodit všechno staré, nepotřebné, veškerou zátěž; vnitřní čistý růst; jasnost a nový začátek, dát si sám nové šance."

Srdeční problémy: pocity sevřenosti; touha po podpoře; nemoc v samotném středu /duševním/; být zraněni v jádru svých pocitů."

Sexuální problémy: tělo není akceptováno takové, jaké je; ostatní jsou přijímáni v určité vzdálenosti; před sebou i před ostatními něco předstírat."

Strach: nechtít /již více/ důvěřovat; porodní trauma a nezpracovaný šok; nechtít upadnout; pocit úniku."

Meditace
Představ si, ze jsi spoutaný/á spletí šňůr a provazů. Některé šňůry dosahují na jiné lidi, jiné procházejí časem a životem. Nemůžeš se osvobodit, neboť tvoje ruce jsou svázané. Nemůžeš se ani trochu pohnout. Najednou nad tebou zasvítí jemný paprsek světla. Padá k tobě stále blíže, jeho světlo je stále pronikavější a ty musíš zavřít oči. Cítíš, že se něco dalo do pohybu. Ty jsi v pohybu, neboť světelný paprsek zpřetrhal tvoje pouta. Jako laserový paprsek stříhá všechny Šňůry a provazy, jeden po druhém. Konečnější volný. Poděkuj svému andělovi!

« Anděl všeláskyAnděl milosrdenství »