Anděl lásky a vztahů

„Všemi vztahy nechávám protékat lásku."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu se naučíme nevytvářet jen účelové vztahy, ale vztahy, které naplníme láskou. Čím láskyplněji se budeme chovat sami k sobě, tím více lásky budeme vyzařovat a tím láskyplněji můžeme přitahovat ostatní lidi a partnera. Láska zde není myšlena jen na tělesné úrovni, ale je spojena s každým člověkem a každou bytostí. Prokazování i těch sebenepatrnějších pozorností, láskyplné chování, to všechno může náš život velmi obohatit. S tím, co sami vysíláme do vnějšího okolí, veškerá poselství, veškerá gesta a slova, se pak setkáváme i ve všech vztazích našeho života.

Další témata: „Nezasloužím si žádného lepšího partnera" - vztahy z rozumu - strach z odmítnutí - problémy s hodnocením sama sebe - strach z blízkosti - udržet vztah/manželství za každou cenu.

Tělesná úroveň: Ženská prsa - kožní problémy - srdeční problémy - ruce - plíce.

Duševní pozadí:Ženská prsa: zanedbání/poranění vlastního pocitu ženskosti; hluboké, nevyřešené starosti; strach, mít sám/a sebe rád/a a strach žít; mateřství."

Kožní problémy: něco prudce vystupuje z podvědomí; obavy z doteků; vnější omezení; „Nedotýkejte se mne"!"

Srdeční problémy: pocity sevřenosti; touha po podpoře; nemoc v samotném středu - duševním; být zraněni v jádru svých pocitů."

Ruce: činorodost; přijímání; dávání; opuštění; být odpovědný za svůj život; manipulovat jinými."

Plíce: kontakt po vnějším prostředí; symbol komunikace; volně dýchat; chtít se změnit, být otevřený/á."

Meditace
Představ si, ze sedíš v tramvaji. Je časně ráno a už vnímáš hektiku dne, která se šíří mezi cestujícími. Naproti tobě sedí jedna žena. Zarputile se dívá skrze svoje brýle. Každý její pohled signalizuje, že nechce mít nic společného s ostatními. Směješ se na ni. Svým pohledem ji obměkčuješ a ona se dívá do okna. Možná jsi trochu znejistěl/a. V myšlenkách ji posíláš paprsek růžového světla a zahaluješ jí do něho. Ještě jedna nebo dvě stanice. Jakoby se prolomily ledy Podíváš se na ni, a potom - ona nejprve ostýchavě a potom poněkud jistěji ti opětuje svůj úsměv.

« Anděl spirituálního růstuAnděl houževnatosti a naplnění »