Anděl houževnatosti a naplnění

„Věřím a důvěřuji úspěšnému východu z mé situace."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu se naučíme dosahovat našich cílů, které jsme si vytyčili. Zvítězit neznamená porazit jiné nebo je srazit na kolena. Zvítězit znamená uvědomit si, jaký je náš skutečný cíl. Může to také znamenat, že dokážeme zvítězit nad nepříjemnými zážitky a překonat je. Možná, že po celé roky jsme se setkávali s různými problémy a přes různé rány osudu jsme svých cílů dosáhli.

Další témata: Vítězství a porážky - rozhodnost a neúnavnost - pochyby a odvaha - vítězství světla nad tmou.

Tělesná úroveň: Strach - nohy - vysoký krevní tlak - nachlazení - kosti.

Duševní pozadí:Strach: nechtít již více důvěřovat; porodní trauma a nezpracovaný šok; nechtít upadnout; pocit úniku."

Nohy: zastávat jen jeden určitý názor; stát na vlastních nohou; pokrok a vývoj; nechat se nést životem."

Vysoký krevní tlak: být pod neustálým tlakem; permanentní připravenost k obraně; nezvládnuté autoritativní konflikty; potlačená agrese; zablokovaná aktivita."

Nachlazení: mít plný nos; někoho necítit; stále se držet v obrané; komunikační problémy; nechat něco příliš studeným."

Kosti: zastávat jen rozumové hledisko; plnění norem, úporné dodržování principů."

Meditace
Představ si, ze stojíš na úpatí hory, na kterou se ti chce vyšplhat. Všechno vypadalo velmi jednoduše, ale pak poznáš, že cesta nahoru je příliš strmá a kamenitá. Dodáš si odvahu a s radostí budeš stoupat vzhůru. Už se nechceš ohlédnout. Tvoje cesta může začít. Krok za krokem jdeš dopředu. Potíš se na cele, těžce se ti dýchá. Všude je mlha a zdá se, že cesta nemá konec. Ale ty jdeš dále. A tvoje úsilí bude zúročeno. Na vrcholu hory svítí slunce. Dokonale se v tobě rozprostírá pocit vítězství a naplnění.

« Anděl lásky a vztahůAnděl důslednosti a pořádku »