Anděl důslednosti a pořádku

"Ve vesmíru vládne pořádek."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu si do našeho života budeme moci přinést a zavést pořádek. Pokud si vytvoříme základní strukturu, podle které si chceme uspořádat náš život, jde všechno mnohem snadněji. Tím ale není myšleno přísné dodržování principů a upjatost. Budeme posíleni v tom, že se budeme pomalu osvobozovat a žít bez strohé podmíněnosti. Harmonie sama navodí pořádek v nás samých a necháme náš život plynout po proudu. Pořádek by měl být jako základní ukazatel v našem životě a v našich vztazích.

Další témata: Strnulost - zábrany - pedantství - nebýt flexibilní - neustálé uklízení - ztratit přehled - nacházet se v duševní džungli - neuměl rozlišovat podstatné od nepodstatného.

Tělesná úroveň: Kolena - kosti - kyčle - oči - vysoký krevní tlak - bolesti v zádech.

Duševní pozadí:Kosti: zastávat jen rozumové hledisko; plnění norem, úporné dodržování principů."

Kyčle: učinit první krok; otestovat vlastní akční rádius; pokrok; vzestup; přepínání."

Kolena: za žádnou cenu nic nedávat; tvrdošíjnost; ego; pýcha; být pod nátlakem; pokora; obelhávání sebe sama."

"Oči: Zrcadlo duše; nechtít nahlédnout do sebe; zavírat oči před něčím; strach z budoucnosti."

Vysoký krevní tlak: být pod neustálým tlakem; permanentní připravenost k obraně; nezvládnuté autoritativní konflikty; potlačená agrese; zablokovaná aktivita."

Bolesti v zádech: nebýt sám/a sebou; nevědomá nesprávnost; být pod tlakem; nenalézat žádnou oporu."

Meditace
Chceš postavit dům, svůj dům. Hledej svým vnitřním okem místo, které by vyhovovalo tvým požadavkům. Je to louka? Nebo místo u lesa? Či leží ono místo na rovině, v horách, u moře? Podle toho, kde bude dům postaven, bude také vypadat, ale jedno bude vždy společné: základy. Nasměruj svůj pohled na základy. Vždy je potřeba mít základní koncept. I v životě se potřebuješ opřít o něco, co tě ochrání a zachová ti volnost. Postav si svůj dům na louce, která se ti ze všeho nejvíce líbí. Potom otevři okna a nechej do všech pokojů vstoupit slunce a vítr.

« Anděl houževnatosti a naplněníAnděl poznání a přijetí »