Anděl poznání a přijetí

„Poznávám, že můj plán života obsahuje všechno, co je pro mne důležité a co je smysluplné."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu se nám může podařit najít pochopení a mnohdy dosáhnout i obratu. Může se nám to podařit tím, že budeme poznávat a nemusíme udělat ani jeden krok zpět. Tento anděl nám pomáhá změnit naše situace na vyšší hodnoty a směrem vzhůru. Možná někdy běžíme jako o závod s iluzemi, máme strach, často ztratíme svoji tvář nebo můžeme i ustrnout. Pochopení a obrat je mnohdy jedinou cestou, která nás přivede k rozhodnému kroku a může nás vést dále.

Další témata: Kráčet podle svého nitra - překročit hranice - překonat své ego - cítit místo přemýšlení - akceptování místo boje - získat odstup - dávat pozor na vnější znamení.

Tělesná úroveň: Alergie - srdce - plíce - oblast hrudníku - kožní problémy.

Duševní pozadí: Alergie: intenzivní, neúmyslná, nerozpoznatelná agresivita; potlačená vitalita, zvláště na jaře; nadměrné reakce na tělesné úrovni; kontaktní alergie: „S tím nemohu nic více dělat"! /například - u kadeřníka - barvení vlasů./"

Srdeční problémy: pocity sevřenosti; touha po podpoře; nemoc v samotném středu duševním; být zranění v jádru svých pocitů."

Plíce: kontakt po vnějším prostředí; symbol komunikace; volně dýchat; chtít se změnit, být otevřený."

Oblast hrudníku, pocit úzkosti: mít málo prostoru; omezování vlastní osobnosti; potlačení pocitů."

Kožní problémy: něco prudce vystupuje z podvědomí; obavy z doteků; vnější omezení; „Nedotýkejte se mne"!"

Meditace
Představ si, že jsi na horské chatě a odtud podnikáš různé výlety. Dnes máš před sebou velkou túru - nejvyšší vrchol, a chceš ho zdolat. Mnozí tě však varovali. Počasí se múze změnit. Je nutné počítat i s mlhou. Veškerá varování dáváš stranou a vydáváš se na cestu. Až teprve první mlha ti napovídá, zda-li by ses raději neměl/a vrátit. Tvůj vnitřní hlas tě k tomu napomíná. V prvním okamžiku jsi ještě ustrnulý/á a jdeš dále. Potom ale vítězí rozum a ty se pomalu otáčíš a nastupuješ cestu zpět. V chatě té všichni vítají s úsměvem a teplým čajem.

« Anděl důslednosti a pořádkuAnděl opětovných myšlenek a řešení »