Anděl lásky a sebelásky

„Tak, jak miluji sám/a sebe, mohu milovat i ostatní."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu se náš život může změnit na život plný harmonie a lásky. Můžeme se lépe vypořádat s našimi chybami a nedokonalostí i chybami a nedokonalostí ostatních. Naším cílem je bezpodmínečná láska. Láska, která nic nečeká a nic nevyžaduje. Tím se nám podaří mnohem lépe, abychom více milovali naše tělo a akceptovali ho. Smíme se otevřít kráse života, a budeme intenzivněji vnímat všechny jeho barvy, tvary, vůně, zvuky a tóny. Tento anděl nám pomáhá při řešení mezilidských problémů.

Další témata: Snadnější kontakt se svým vyšším Já - Anděl Slunce - možnost změny svého stanoviska - žárlivost - dramatické události v životě - špatné pojetí věrnosti a povinností.

Tělesná úroveň: Srdce - oblast prsou - kůže.

Duševní pozadí:Srdeční problémy: pocity sevřenosti; touha po podpoře; nemoc v samotném středu/duševním; být zraněni v jádru svých pocitů."

Úzkost v prsou: mít málo prostoru; omezování vlastní osobnosti; potlačení pocitů."

Ženská prsa: Zanedbání/poranění vlastního pocitu ženskosti; hluboké, nevyřešené starosti; strach, mít sám sebe rád a strach žít; mateřství."

Kožní problémy: něco prudce vystupuje z podvědomí; obavy z doteků; vnější omezení; „Nedotýkejte se mne"!"

Meditace
Procházej se a nechej plynout své myšlenky; sedni si pod šípkový keř. Z jemných růžových květů proudí nádherná vůně, která tě celého/lou zahaluje. Zavři oči a zkus pocítit: Také ty jsi na tomto světě jedinečný(á a vzácný/á. Z tvého bytí se těší všichni vůkol. Vše, co konáš, je důležité, protože to konáš sám/a. Nechej vzklíčit tuto moudrost ve svém srdci a poznáš sám/a, jakým jsi darem. Vnímej lásku v sobě. Vnímej, jak voní a obklopuj tímto požehnáním sebe i své okolí.

« Anděl víry a důvěryAnděl klidu a lehkosti »