Anděl kreativity a sebevyjádření

"Tvořím svůj vlastní svět - a mohu si ho také uspořádat."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu můžeme hovořit o našich problémech, o našich myšlenkách a zkušenostech. Víme, že máme svou hodnotu a že před ostatními umíme obhájit naše názory a naše stanoviska. Víme, že máme svoji hodnotu a můžeme naslouchat jiným. Můžeme bez jakýchkoli problémů komunikovat. Všechny pocity můžeme velmi dobře vyjádřit malbou, psaním, zpěvem, tancem atd. Pokud se naše dílo přece jen odkloní od všeobecných společenských norem, víme, že je to část našeho sebevyjádření a pochopení sebe sama/mého.

Další témata: Mít strach hovořit o svých pocitech - tréma před nějakým vystoupením - chtít si udržet myšlenky jen pro sebe - strach z kritiky - otázky kolem své vlastní fantazie - být souběžencem - vnitřní dítě.

Tělesná úroveň: Paže - oblast ramen - hrtan - hlasivky.

Duševní pozadí: Paže: symbol síly; moci; kontakt s vnějším světem; někoho obejmout; něco si držet od těla."

Oblast ramen: vnímat a cítit potlačenou zátěž; stále utlačovat nesnesitelné; příliš mnoho na sebe nakládat a neumět to zvládnout."

Hrtan: Problém v projevu; potlačená přání, něco spolknout; nemít žádný hlas -žádný souhlas; vykašlat se na někoho."

Hlasivky: známka emocionálního sebevyjádření; vstoupit do kontaktu; „autovat"; verbální výměna."

Meditace
Sedíš na kraji moře a pozoruješ, jak se slunce odrazí na hladině. Zlaté paprsky září na vlnách a hrají si s tyrkysovými vlnami. Všechno se leskne, svítí, každý okamžik je úplně nový. Zavři oči a přijímej toto tyrkysové světlo do sebe. Pociťuj, že se také pohybuješ. Začni důvěřovat malým, měkkým vlnkám. To je tvůj kreativní pocit. Vnímej, také v sobě kreativní nádheru, která čeká, až ji odhalíš. Ty sám/a. A nyní se postav a ještě jednou se podívej na ten obraz!

« Anděl bezpečí a jistotyAnděl rozhodnosti a nové orientace »