Anděl bezpečí a jistoty

„Věřím tomu, že v životě se mi dostává všeho, co potřebuji."

Základní téma: Pomocí tohoto anděla a jeho symbolu se můžeme naučit poznávat a odhalovat vnitrní strach a strach z existence a naučit se ho řešit. Pokud se budeme snažit nosit v sobě pocit, že nemusíme chtít to, s čím nesouhlasíme a nechceme mít, pak se také naučíme řešit všechny tyto emoce. Pak nás také nemusí dlouho zatěžovat pocit neopětované lásky a zneužívání. Nemáme již strach, že upadneme. Pocítíme, že jsme se ocitli v bezpečí a jistotě.

Další témata: Nemít ochranu a cítit odmítání - zkušenosti z blízké smrti - nervozita - materiální strach a starosti - dívat se skrze kulisy - přijímání a dávání - žít Teď a Tady - vzdát se role oběti.

Tělesná úroveň: Hormonální problémy - stehna - kosti.

Duševní pozadí:Hormonální problémy, ženské: neumět přijmout svoji ženskost/vlastní tělo; naučit se sebelásce a naplnění sexuality; bolestné prožitky jako ženy."

Stehna: překážky v dalším pokroku; nepokračovat dále; nevěnovat žádnou sílu změnám; slabá odvaha."

Kosti: zastávat jen rozumové hledisko; plnění norem, úporné dodržování principů."

Meditace
Chtěl/a by ses opřít a trochu odpočinout. Ale křeslo nemá žádné opěradlo.... Pokus se ale přesto - trochu se opřít a zkus pocítit, jak je v tobě anděl ochránce. Cítíš teplo v zádech? Je tady. Jemně tě obejme svými křídly a tvůj život může pokračovat. Nechtěl by nic jiného, než ti darovat bezpečí a lásku. Tvůj anděl ochránce nechá spočinout tvým pažím na sobě a důvěřuj: Pomůže ti zase najít smysl v celém tvém obtížném životě a bytí. Opři se a vnímej bezpečí. Nejsi sám/sama!

« Anděl zralosti a moudrostiAnděl kreativity a sebevyjádření »