Amnediel

Strážný anděl 7. sídla Měsíce

Jsem ryzí stříbrné světlo, které proudí do vašich snů a nabíjí novou energií vaše touhy. Mé světlo postupné narůstá až do zázračné síly úplňku, času plodů, kdy se vaše sny mohou uskutečnit pro vaše nejvyšší dobro.

28 sídel Měsíce jsou mystické dny na cestě Luny všemi jejími fázemi, z nichž každá má pro lidstvo hluboký význam. Sídla jsou rozdělena do měsíčních Čtvrtí, které zahrnuji sedm dní - mně patří druhá čtvrť tohoto cyklu, to jest sedm dní těsně před úplňkem včetně úplňku samotného. Jestliže budete rozvíjet a posilovat svou intuici stříbrnými měsíčními paprsky, můžete využít fázi měsíce, kterou ochraňuji, k úspěšnému završení záležitostí, na nichž vám záleží. Během těchto sedmi dní přinese plody projekt, situace nebo vztah, o jehož dokončeni usilujete - musíte k němu ale přistupovat s dobrými úmysly. To se může týkat něčeho, na čem už nějakou dobu pracujete. Patrně velmi dobře víte, oč se jedná, neboť už nějakou dobu uvažujete, jak ve své záležitosti pokročit.

K veškerým rozhodnutím přistupujte v pravý čas, abych vás - v době mé vlády nad cyklem měsíce - mohl podpořit svou láskou. Vaše vlastní intuice se může zvětšit na maximum svého potenciálu pomoci lásky ve vašem srdci a podpůrné síly stříbrných paprsků Měsíce, kulminujícího v den úplňku. Snažte se, aby právě toho dne přinesla vaše záležitost své plody. Po tomto období, které mi svěřil Stvořitel, se vám dostane dalšího andělského vedení, neboť tohle je jen jeden z mnoha kroků na cestě lásky a světla.

« AmbrielAnafiel »