Aine

/Irsko/

Známá rovněž jako Aine z Knockaine, protože se říká, že její duch žije na irském hradě Knockainy.

Aine je irská bohyně lásky, plodnosti, ochrany a životního prostředí. Její jméno znamená "jasná". Je spojována s pohádkovými bytostmi a často je pokládána za jejich královnu /ekvivalent archanděla v říší elementálů/. O původu a tradicích Aine existuje mnoho navzájem si protiřečících příběhů.

Byla uctívána v předvečer začátku léta obřadem, při kterém lidé procházejí poli s loučemi a prosí Aine o pomoc, aby měli bohatou úrodu. Chrání ženy, zvláště ty, které respektují posvátnost planety a uctívají Matku Zemi. Je přísnou ochránkyní životního prostředí a dbá na práva zvířat. Dokáže očišťovat od kleteb a negativních energií.

Vypadá jako z Ertého malby z obálek časopisu Harpers Bazaar. Je to mrštná bohyně a v dlouhém, stříbrném rouše a pážecím účesu vypadá jako z doby secese.  Za pomoci světelné energie a hudebních tónů dohlíží na Zemi a jiné planety v této sluneční soustavě i v jiných soustavách a pomáhá jim.

Aine zde není ani tak proto, aby nám pomáhala v jednotlivých záležitostech, ale tvrdí, že se můžeme kdykoliv zahalit do jejího hávu stříbrného světla, abychom obnovili naši sílu a získali odvahu promluvit, zvláště když se jedná o vykonávání vůdčích rolí, které pomáhají životnímu prostředí /včetně všeho, co je spojeno s kvalitou vzduchu a vody, rostlin a zvířat/. Aine vám pomůže, abyste si vedli hravěji a vášnivěji v milostných vztazích i v celém životě. Je cosi jako archanděl v královstvích víl a dév - je jejich bohyní. Nejpřístupnější je při úplňcích a zatměních měsíce.

Říká: "Vyzařuji energii čisté božské lásky jako paprsek ze satelitu, který se nachází v blízkosti měsíce, a odvracím všechny škodlivé úmysly, skutky, slova, myšlenky nebo činy."

Pomáhá:
   * právům a léčbě zvířat
   * v ekologických záležitostech
   * zvyšovat víru a vášeň
   * s plodností a početím dětí
   * v léčbě zvířat, lidí a vztahů
   * v meditacích a obřadech za úplňku
   * s hravostí a užíváním života
   * ochranou, zvláště žen

INVOKACE

Večer za úplňku jděte ven k nějakým rostlinám nebo vodní hladině a říkejte nahlas nebo v duchu:

"Milovaná Aine, obracím se na tebe. Pomoz mi, prosím, abych byl/a silnější a plný víry. Nech, prosím, vzplanout v mé duši vášně a pomoz mi, abych se uvolnil/a a vedl/a si při plnění mého poslání a povinností hravě a bavil/a se jimi. Veď mě, prosím, k tomu, abych se choval/a ohleduplně k přírodě a obklop mě, prosím, milujícími lidmi."

« AfroditaApollón »