Apollón


/Řecko/

Apollón je sluneční bůh, který má na starost proroctví, světlo, hudbu a léčbu. Apollón je jedním z dvanácti původních olympských bohů. Je synem Dia a jedním z dvojčat bohyně Artemis. Apollón měl mnoho milenek a desítky potomků. O nich i o Apollónově životě existuje mnoho legend.
Jedním z jeho slavných dětí je Asklepios, legendární bůh léčby a lékařství, po kterém jsou pojmenovány mnohé nemocnice.

Apollón vždy ochotně nabízel pomoc lidem, kteří ji potřebovali, a nadále pomáhá i dnes. Strávil dlouhý čas ve starobylých Delfách, kde pomáhal věštcům a prorokům v jejich věštění. Dnes pomáhá psychickým a spirituálním médiím rozvíjet jejich schopnosti. V kruzích New Age je Apollón znám jako Elohim /což v hebrejštině znamená "božstva"/, a je mu připisována božská moudrost a spirituální znalosti o Zemi a jejích obyvatelích.

Apollón hojí fyzické a citové rány a probouzí psychický talent tím, že nahrazuje nepromíjení soucitem a pochopením. Je nesmírně hezký, štíhlý, opálený a svalnatý, a  vyzařuje z něho mladistvá krása. Apollón nás motivuje k tomu, abychom pečovali o tělo a z fyzického cvičení učinili součást našeho životního stylu.

Říká:

"Jsem sluneční bůh - chcete-li jakékoli světlo, obraťte se na mě: božské, mechanické, oslnivé, hojivé nebo sluneční. Existuji nyní ve všech dimenzích, takže mohu vyhovět v záležitostech na všech úrovních. Zalévám planetu světlem, a to i v těch nejhroznějších dnech."

Pomáhá:
    * s cvičením a zdravou stravou, zvyšuje motivaci k těmto věcem
    * se šťastnými konci stresových situací
    * s mechanickými problémy, se spravováním
    * s psychickými, jasnovidnými a prorockými schopnostmi - otevírá je a zjemňuje
    * s počasím - odstraňuje mračna ve prospěch slunečního svitu, a to jak doslovně, tak metaforicky

INVOKACE

Oblékněte si nebo vezměte do ruky něco zlatého nebo žlutého /podobného slunečnímu světlu spojovanému s Apollónem/ a pusťte nějakou veselou hudbu. Kontakt s Apollónem můžete navázat kdykoliv budete potřebovat pomoc, nejvhodnější je to však v poledne, kdy je slunce na obloze nejvýše. Zde jsou slova, která mu řeknete:

"Nejjasnější ze všech jasných, Apollóne, přijď, prosím, ke mně. Osviť mě, abych jasněji viděl/a. Pomoz mi nabýt hlubšího pochopení mé situace, aby se zlepšila nejen pro mě, ale i pro všechny ostatní, kterých se týká. Pomoz mi, abych měl/a soucit s jinými i se sebou, zbavil/a se zlosti a naučil/a se odpouštět. Pomoz mi, prosím, se ztrátou váhy těla a těžkosti mysli a srdce, abych se mohl/a volně vznášet jako ty."

« AineArchanděl Ariel »