Afrodita

/Řecko/

Známá též jako Cytherea, Cypris, Afrodita Pandemos, Afrodita Urania, Venuše.

Afrodita je bohyně lásky, krásy a vášně a je spojována s planetou Venuší. Její jméno znamená "zrozená z vody" nebo "zrozená z pěny", protože se říká, že byla počata, když její nebeský otec, bůh oblohy Uranos, oplodnil oceán. Její četné milostné aféry s takovými bohy jako Adónis a Áres jsou legendární a právě z tohoto důvodu je úzce spojována s vášnivou sexualitou.

Je známa rovněž jako Afrodita Urania, reprezentující partnerskou lásku spojenou s duchovností, a Afrodita Pandemos, reprezentující ryze fyzický chtíč. Jedním z jejích mnoha dětí je Éros, bůh romantické lásky, který podobně jako Amor vystřeluje šípy na lidi rozdílného pohlaví, které chce dát dohromady.

Hovořila jsem s Afroditou jednoho večera v Koně na Havaji, když byla planeta Venuše na obloze vysoko. Když ke mně přišla, cítila jsem ji dříve, než jsem ji spatřila. Vzápětí jsem viděla ženský obličej ve valentinském srdci.

"Jsem tady, abych posilovala dlouhodobé vztahy a stavěla je na dvojitém základě vášně a pochopení, prohlásila. Jedno bez druhého nemá smysl. Jedno je pro propojení životů a těl, druhé pro hovory a diskuze. Oba základy se navíc překrývají, protože milenec nebo milenka, kteří chápou vaše potřeby a touhy, je člověk, kterého potřebujete. A partner, v jehož srdci plane vášeň k vám, bude mít motivaci, aby odstranil občasné neshody, a bude vámi uchvácen dostatečně dlouho, aby vám rozuměl.

Povaha neustále se rozvíjejícího a živého vztahu spočívá v tom, že žízníte po ještě větší vášni a poznání v rámci vzájemného odevzdání."

Pomáhá:
   * v odevzdání se, zasnoubení a manželství
   * v prohlubování ženskosti, dosažení krásy a přitažlivosti
   * se sexualitou, včetně zvyšující se touhy a romantické vášně

INVOKACE

Uveďte se do vnímavé nálady, třeba poslechem romantické hudby, sledováním nějakého zamilovaného filmu, svůdným oblečením nebo si vezměte do ruky růži. Pak se soustřeďte na srdce a říkejte nahlas či v duchu:

"Afrodito, jsem otevřený/á hluboké lásce a milostnému vztahu. Pomoz mi, prosím, uvolnit jakékoli zbývající zábrany, které by mě v tom mohly zdržovat. Žádám tě, abys mi pomohla s vyzařováním mého vnitřního světla a přilákáním velké lásky. Pomoz mi, prosím, aby mě tato láska plně uspokojovala a abych vědě/la, že si ji zasluhuji."

« AbudanciaAine »