Abudancia

/římská, germánská/

Známá rovněž jako Abundia, Habone, Fulla

Krásná bohyně úspěchu, blahobytu a štěstí. Abudancia je rovněž pokládána za ochránkyni úspor, investic a bohatství. Byla zobrazována na starověkých římských mincích.

V římské mytologii přinášela Abudancia lidem ve spánku peníze a obilí a vytřásala své dary z rohu hojnosti, který měla neustále při sobě.

Ve skandinávské mytologii se nazývala Fulla, první a oblíbená pomocnice Friggy /skandinávské bohyně atmosféry a mračen/. Fulla nosila Frygg její cennosti a jednala jako její prostřednice. Poskytovala různé laskavosti smrtelníkům, kteří se na ni obrátili se žádostí o pomoc.

Zjevuje se jako krásná žena andělské čistoty, která je láskyplná a projevuje velkou trpělivost.

"Jsem proud ukazující cestu k úžasnému zdroji všeho," říká. "Je mi velkým potěšením odměnit vaši snahu a upadám do extáze při zaznění vděčnosti a radosti poté, co je někdo zachráněn mým přičiněním. Jsem zde, abych vám posloužila a pomohla vám k nepřetržitému finančnímu blahu a k nalezení ukrytých pokladů, o kterých ještě nevíte."

Abudancia je jako laskavá hostitelka, která se neustále ptá, zda něco nepotřebujete, a pak vám láskyplně splní každé přání. Říká:

"Snadno rovněž vcházím do vašich snů a odpovídám na všechny otázky, které máte o vysokém finančnictví, investicích a podobně. Nikdy nezapomínejte, že finance mohou pohánět zdravotní projekty a poskytnou vám svobodu a čas. Peníze však mohou být rovněž pastí, jestliže si kvůli nim začnete dělat starosti a necháte se jimi ovládat. Tehdy přicházím já: zbavuji nízkých myšlenek a odvádím na cestu k blahobytu."

Pomáhá:
   * přitahovat hojnost ve všech ohledech
   * při finančních investicích, radí a chrání je
   * se šťastným životem
   * s ochranou cenností

INVOKACE

Jako projev víry v ochotu Nebes vám pomoci držte v ruce, kterou nepíšete, jednu nebo více mincí /je to ruka, která přijímá/ a řekněte:

"Krásná Abudancie, přeji si být jako ty - bezstarostný/á a plný/á víry, že mé potřeby jsou již naplněny. Pomoz mi nahradit všechny starosti s penězi radostí a vděčností. Pomoz mi zvednout paže k Nebi, aby bylo ochotné mi pomoci. Děkuji ti za tvé vedení, dary a ochranu. Jsem ti nesmírně vděčný/á, plný/á radosti a spokojenosti. Nechávám všemu volný průběh a jsem si jistý/á, že je o mně plně postaráno, jak nyní, tak v budoucnosti."

« AengusAfrodita »