5. března

Mysli celostně, buď celkem a projevuj celistvost ve svém životě. Abys mohl být celou osobností, musíš se znát, vědět, kam jdeš a co děláš, a potom jít s důvěrou vpřed a žít ucelený, slavný a plný života. Nikdy neměj žádné pochybnosti o sobě nebo o své schopnosti být celistvý. Tvé pochybnosti, obavy a starosti ti brání ve vytvoření celé osobnosti. Přestaň si dělat starosti a zbav se všech obav a pochyb s vědomím, že Já jsem vždy s tebou a že se Mnou je vše možné. Ale pamatuj si, že máš vždy věřit a mít důvěru ve Mne, svého Pána a Boha, božství v tobě. Kráčej se Mnou ruku v ruce, stále se se Mnou raď a nech Mě vést a řídit tě. Já jsem v tobě, takže nic zvenčí nemůže zasahovat do našeho přímého styku. Pociťuj bezpečnost a jistotu v tomto vědomí. Máš-li jistotu ve Mně, vše je opravdu velmi, velmi dobré.

Eileen Caddyová

« 4. března6. března »