6. března

Můžeš mít jen jednu myšlenku v daném okamžiku. Proto se snaž, aby byla konstruktivní, pozitivní a laskavá, a pak uvidíš, že budeš říkat konstruktivní věci a jednat s láskou. Vskutku, celý tvůj pohled bude pozitivní a tvůj život bude naplněn láskou, radostí, štěstím, zdravím, úspěchem a harmonií. Jsi-li na vše citlivý a máš-li negativní a destruktivní myšlení, naruší to celou tvou bytost. Tvůj pohled se zkalí a ty se budeš cítit sklíčen a dokonce fyzicky nemocen. Pokus se pochopit, že tento stav si způsobuješ sám svým špatným myšlením. Změň je, a změníš všechno. Možná se ti zdá, že jsi obklopen mnoha obtížemi a že celá tvá situace způsobila negativní stav tvé mysli, ale je tomu opravdu tak? Není tvé myšlení tvoje vlastní? Nejsi svobodný, abys mohl povznést své vědomí a myslet laskavým, pozitivním, konstruktivním způsobem, který ti přinese uspokojení? Volba je vždy ve tvých rukou.

Eileen Caddyová

« 5. března7. března »