4. března

Kolik času a energie se promarní, protože si nenajdeš čas a neobtěžuješ se, aby ses ztišil a počkal na Mne! To je tajemství řešení každé situace. Proč si toto ztišení nevyzkoušet v praxi, abys poznal, jak funguje? Dokud něco nevyzkoušíš a neprověříš, zůstává to teorií. Tento život je velmi reálný, velmi praktický, život činů. Není na něm nic teoretického, ale je na tobě, abys pro to něco udělal, abys vyzkoušel, že tomu tak je. Denní světlo je zde, ale dokud nerozhrneš záclony, zůstaneš ve tmě. Voda je ve vodovodu, ale dokud neotočíš kohoutkem a nenecháš ji téci, zůstane v klidu. Jídlo může ležet před tebou na talíři, ale dokud je nevezmeš do úst a nesníš, nic z něj nebudeš mít. Tak se měj k činu, a to hned.

Eileen Caddyová

« 3. března5. března »