245. Radujte se z Božské hojnosti

Vaše modlitby na zvýšení finančního příjmu byly vyslyšeny. My andělé vás vedeme k tomu, abyste byli připraveni přijímat bohatství, které k vám přijde nečekaným způsobem. Čím budete pozitivnější a čím víc budete věřit, že o vaše finanční potřeby je postaráno, tím rychleji se vaše sny vyplní.

Jediným blokem a bariérou, která zmenšuje proud peněz va­ším směrem na minimum je strach, že jich nebudete mít dosta­tek. Taková úzkost kolem vás vytváří odpuzující energetické pole, které funguje jako větrák, který od vás peníze odhání. Strach je jako neonový nápis „Nevstupovat!", který energii peněz blokuje.

Dovolte nám dnes rozvinout lásku, která je ve vašem nitru. Podobně jako když rozsvítíte lampu, která okamžitě zažene tem­notu, zažene i energie lásky stíny strachu. Ponořte se během dne často do svého nitra. Zavřete oči a dýchejte zhluboka a soustřeďte se, aby se vaše vnitřní světlo co nejvíce rozzářilo. Požádejte nás, aby­chom vám s tímto záměrem pomohli, a my s vámi spojíme své síly.

Láska je jedinou skutečnou silou vesmíru a Boží vůlí pro vás je bohatství. Vzhledem k tomu, že láska a Bůh jsou všudypřítomní, také bohatství je všude. Otevřete své srdce Nebesům a svou ná­ruč Božské hojnosti.

Myšlenka pro tento den

Házím všechny své úzkosti týkající se peněz do plamenů světla a lásky. Bohatství je Boží vůlí pro všechny, včetně mne, a proto je bezpečné přijímat. Dovoluji andělům, aby uzdravili všechny mé staré strachy týkající se fi­nanční situace a nahradili je uklidňující jistotou, že Bůh se vždycky postaral a také postará o všechny mé potřeby.

« 244. Nechte zářit své světlo246. Uvolněte se »