244. Nechte zářit své světlo

Vaše pravé já září Božskou láskou. Vaše láskyplnost přináší hodně štěstí vám i ostatním. My andělé dnes budeme pracovat na tom, abychom odkryli vaše světlo tak, aby bylo vidi­telné pro celý svět.

Vaši záři živí štěstí, radost, smích a vášnivé zaujetí. Dnes si do­volte zažívat radost tak, že se budete zcela svobodně vyjadřovat. Protože svému pravému já můžete důvěřovat, že se bude chovat a mluvit láskyplně a ohleduplně, není z vaší strany potřeba žádné kontroly. Zcela se uvolněte a nechte dnes své světlo zářit obzvláště intenzivně!

Myšlenka pro tento den

Zasloužím si lásku jako bytost, jíž právě v tomto oka­mžiku jsem. Dovoluji si smát se a bavit se a mé světlo září jasně. Když jsem skutečně sebou, inspiruji druhé k tomu, aby také projevovali své pravé já.

« 243. Radujte se ze své tvořivosti245. Radujte se z Božské hojnosti »