243. Radujte se ze své tvořivosti

Jste dítětem Stvořitele a zdědili jste Bohem inspirované tvůrčí schopnosti. Máte talenty, o kterých možná ještě nevíte. Vaše duše se touží vyjadřovat prostřednictvím barev, pohybu, zpěvu a slov. Vaše vnitřní já ze sebe touží vydávat proud tvůrčí energie.

Dnes se projevujte takovým způsobem, jakým máte chuť. Jak samotný tvůrčí akt, tak jeho výsledek vám mají přinést potěšení. Proto se nezabývejte názory druhých nebo „prodejností" toho, co jste vytvořili.

Na tvůrčím procesu je mnohem podstatnější, že se váš umělecký duch může vyjádřit. Navíc napojení se na energii barev a zvuků bě­hem tvorby má velkou terapeutickou hodnotu, protože tak uvol­ňujete čistou poezii ze svého nitra.

Myšlenka pro tento den

Vyjadřuji se tvůrčím způsobem, protože jsem vysoce imaginativní bytostí. Mám umělecké sklony a vynáším své skryté talenty na povrch.

« 242. Uvědomte si, že jste dokonalí244. Nechte zářit své světlo »