242. Uvědomte si, že jste dokonalí

Vždycky jste byli dokonalí, od prvního okamžiku, kdy na vás Bůh pomyslel. Pak jste byli stvořeni jako dokonalé bytosti zcela bez chyby. Jste výsledkem nebeské dokonalosti a byli jste mistrovsky stvořeni tak, abyste mohli naplnit své Božské poslání v pozemském životě. Všechno na vás bylo dokonale promyšleno.

Radujte se dnes ze své dokonalosti. Nejde o nedosažitelnou fantazii, ale o Božskou dokonalost. Znamená to, že jste úžasným Božím dítětem a všechno je na vás v naprostém pořádku - váš ži­vot je dokonalý, ačkoli se vám to někdy může zdát právě opačně.

Čím více jste si vědomi své dokonalosti, čím více ji v sobě po­silujete, a čím více ji milujete, tím více cítíte a zažíváte Boží řád za vším, co se kolem vás děje.

Myšlenka pro tento den

Relaxuji s vědomím své Božské dokonalosti a s jistotou, že všechno v mém životě je v pořádku. Čím více se soustře­dím na tuto dokonalost, tím více se soustředím i na její uzdravující energii.

« 241. Všude vnímejte dobro243. Radujte se ze své tvořivosti »