246. Uvolněte se

Vaše krása, moc a světlo jsou nejsilnější, když se smějete a naplňuje vás radost. Optimismus je pozemským stavem nejbližším Nebi. Když si říkáte, že byste si chtěli užít víc veselosti, znamená to, že toužíte po Božském pocitu radosti.

Vaše srdce je touto emocí naplněno přirozeně, neboť je to stav bytí, kterým vás obdařil Bůh. Pouze když jste přespříliš vážní, štěstí a radost jsou zastřeny. My andělé pozorujeme, jak začínáte být upjatí, když zjistíte, že vaše velké úsilí bude odměněno. Avšak skutečný prospěch, který hledáte, přichází mnohem jednodušeji, když jste bezstarostní.

Dnes s vámi budeme pracovat na tom, abychom odlehčili vaše cítění, myšlenky i pohled na svět. Odebereme z vašich beder bře­mena starostí a místo nich vám dáme radost. V takto zvýšené ener­gii se zintenzívní vaše schopnost uskutečňovat svá přání.

Myšlenka pro tento den

Drazí andělé, děkuji vám, že jste mi pomohli se uvolnit a vidět všechny dary, které přede mnou leží. Pomozte mi prosím zbavit se všech obav, tak aby se mé srdce mohlo na­plnit vírou, že všechno se odehrává přesně podle Božského plánu. Nepotřebuji znát všechny podrobnosti tohoto pro­cesu. Potřebuji pouze, aby mé srdce zůstávalo otevřené a plné radosti, a potřebuji též ochotu přijímat všechno to dobré, které mi každý den přinášíte.

« 245. Radujte se z Božské hojnosti247. Vnímejte dary, které vám přináší život »