237. Uvolněte pouta své minulosti

Každá situace nebo vztah vyvolávající strach vytváří na éterické úrovni vazby, které my andělé nazýváme „provazy". Přestože je vidí jen někdo, cítí je všichni. Vyvolávají únavu a fyzickou bolest. Dnes vám pomůžeme se těchto pout strachu zbavit.

Zažili jste stejně jako většina lidí okolnosti, které ve vás vyvolaly úzkost nebo vám způsobily vnitřní bolest. Způsob, jakým přistu­pujete ke své minulosti, určuje, co přitáhnete do své budoucnosti. Proto je důležité, abyste se oprostili od všeho, čemu byste se v bu­doucnu rádi vyhnuli.

Prvním krokem je změna vašeho slovníku. Přestaňte používat slova, která znějí, jako byste byli vlastníky bolestivých zkušeností, jako například „moje nehoda" nebo „naše ztráta". Popisujte události neosobní formou, abyste pomohli své auře se od nich odpoutat.

Pokud přemýšlíte, mluvíte nebo píšete o zraňující situaci, vzta­hujte se k ní jako třetí osoba, například říkejte „ta nehoda" nebo „ta ztráta". To zmenší moc, kterou nad vámi taková událost má, a po­může to zajistit, abyste už podobné situace nepřitahovali.

Myšlenka pro tento den

O své minulosti mluvím neosobně. Ze své osobní historie tak vypouštím všechno bolestivé. Ponechávám si pouze všechno poučení a také lásku. Od všeho ostatního se oprošťuji. Všechny mé vzpomínky jsou uzdraveny a jsou plné pozitivních myšlenek a pocitů.

« 236. Buďte k sobě laskaví238. Očistěte svou minulost »