236. Buďte k sobě laskaví

Vaše citlivost se postupně na vaší duchovní cestě zvyšuje a pomáhá vám rozpoznávat různé energie lidí a situací. Díky ní také cítíte nás anděly. Okamžitě poznáte, s kým vám bude dobře a co je vám příjemné.

Jak se zvyšuje vaše citlivost, prohlubují se i vaše duchovní schop­nosti a spolu s tím přicházejí pocity odcizení vůči situacím a vzta­hům, které pro vás předtím byly důležité. Cítíte, že se vyvíjíte, že rostete, a i vaše okolí u vás pravděpodobně zaznamenalo změny.

Jste neseni kupředu na své cestě a možná máte dojem, že se vzdalujete některým lidem, kteří byli dosud součástí vašeho ži­vota. Uvědomte si však, naši drazí, že nikdy nejste sami. Nejenže jsme po vašem boku při každém vašem kroku, ale stejně tak jsou vám po boku také všichni ti, kteří kráčejí stejnou cestou jako vy. V žádném případě tedy nejste osamoceni.

Prožíváte období, kdy je třeba být k sobě laskaví. Nepřipusťte, aby do vaší mysli vstoupila nebo z vašich úst vyšla jakákoli nega­tivní slova týkající se vaší osoby. Uvědomte si, že děláte, co můžete. Obklopte se láskyplnou situací, lidmi a hudbou.

Jemnost a laskavost vám pomůže vykvést v krásnou květinu vašeho dokonale realizovaného já.

Myšlenka pro tento den

Chovám se k sobě s velkou laskavostí a přitahuji do svého života podobně laskavé osoby i situace. Mluvím, myslím a i písemně se vyjadřuji jen pomocí laskavých slov. Moje citlivost je darem pro mě i pro celý svět.

« 235. Odevzdejte nám své obavy237. Uvolněte pouta své minulosti »