235. Odevzdejte nám své obavy

Abychom parafrázovali jednu z vašich vůdčích osobností na Zemi, není čeho se obávat, jen obav samotných. Tíha va­šich starostí zavírá vaše srdce vůči radosti a vaše neustálá nervo­zita týkající se vaší budoucnosti vás okrádá o radostné prožívání přítomného okamžiku. Obavy vysávají radost ze vztahů a cítíte se i vypadáte díky nim mnohem starší.

Pro člověka je obvyklé, že má starosti, takže o tom, že je máte i vy, s vámi teď my andělé nechceme hovořit. Raději se dnes zamě­říme na to, jak byste měli se svými starostmi naložit.

Už víte, že stavy úzkosti vám v ničem nepomohou a jsou navíc nezdravé. Víte už také, že když se na své obavy soustředíte, mo­hou se vyplnit tak, že je zmaterializujete na základě zákona o při­tahování podobného podobným. Řešením je vypěstovat si s námi spirituální partnerský vztah a všechny své obavy nám odevzdat. My je pak od vás odejmeme.

Kdykoli si uvědomíte svou úzkost, vzpomeňte si okamžitě na nás. Vaše myšlenka nás povolá k činu. Poté nám můžete odevzdat ener­gii obav nebo i vše, co je vyvolává. Výsledek bude tentýž.

Když nám odevzdáte své problémy, odlehčí se vašemu břemenu. Nejenže se vaše srdce zase otevře vůči radosti, ale do situace to vnese svěží vítr, takže bude moci být uzdravena.

Myšlenka pro tento den

Všechny své obavy dávám andělům. Volám je pokaždé, když mám z něčeho obavy, ať malé nebo velké. Není nic, kvůli čemu by bylo třeba si dělat starosti. Musím si jen pamatovat, že nemám zapomínat žádat anděly o pomoc. Díky své spolupráci s Nebesy mám více síly. Nebesa jsou připravena mi pomoci s každou situací, stačí jen požádat.

« 234. Vězte, že jsme všichni propojení236. Buďte k sobě laskaví »