234. Vězte, že jsme všichni propojení

My andělé jsme napojeni na Boha, na vás i na každou vnímající bytost. Všechny nás navěky spojuje tentýž duch lásky. Čím více jste si vědomi této skutečnosti, která je platná za všech okolností, tím jednodušší pro vás bude naslouchat našim sdělením. Jediným důvodem, proč nás někdy neslyšíte, je, že se domníváte, že jsme od vás odděleni.

Připomínejte si během dne neustále, že jste věčně propojeni s Bohem i s námi. Stejně napojeni jste také na všechny lidi, s ni­miž se potkáte, a oni jsou též napojeni na Nebesa. Celou touto sítí probíhá obrovský potenciál lásky. Čím více jste si vědomi, že jsme všichni propojeni, tím více budete cítit a prožívat tento proud lás­kyplného zájmu.

Myšlenka pro tento den

Jsem ve stálém spojení s Nebesy, protože jsem v napojení na veškeré bytí. Když se zaměřím na svou jednotu s an­děly, lépe slyším jejich láskyplné vzkazy. Jsem v jednotě s Boží láskou.

« 233. Hledejte Boha235. Odevzdejte nám své obavy »