238. Očistěte svou minulost

Když jste se odpoutali od vlastnického vztahu k minulým situacím, pomůžeme vám my andělé pročistit vaše energetické pole. Vaše závislosti na zraňujících vzpomínkách vedly k vytvoření provazů, které vám nyní přetneme.

Uveďte se do stavu zvýšeného vnímání. Během celého procesu zhlu­boka a pravidelně dýchejte. Nejlepší je zavřít oči, aby vás nic nerušilo.

S vaším svolením nyní přerušíme všechna pouta, která vás spojují s bolestí z vaší minulosti. Možná přitom pocítíte chvění, mravenčení nebo změny tlaku vzduchu. Že jsme skončili, poznáte podle toho, že se vaše tělo zklidní.

Všimněte si, oč se cítíte lehčí a svobodnější poté, co jsme z vás odstranili tíhu minulosti, která vás obepínala. Vaše ego vám tvrdí, že budete více v bezpečí, když si budete svou bolest z minulosti pa­matovat. Ale pravda je taková, že jakékoli utrpení, které zůstává ve vašem vědomí, přitahuje utrpení další. A vy přece chcete při­tahovat jen lásku a harmonii. Proto upravujeme vaše vědomí tak, aby rezonovalo jen těmito energiemi.

Volejte si nás dnes pravidelně, kdykoli si vzpomenete na cokoli, od čeho byste rádi získali odstup. Jsme šťastní, že s vámi můžeme na tomto očistném procesu spolupracovat, protože je naším po­sláním pomáhat vám zažívat mír.

Myšlenka pro tento den

Drazí andělé, děkuji vám, že jste odstranili éterické pro­vazy, které mne poutaly k mým bolestivým vzpomínkám. Mám ochotu se zcela oprostit od své vazby na strach, a dosáhnout tak výměnou vnitrního míru. Cítím očiš­tění a klid.

« 237. Uvolněte pouta své minulosti239. Najděte ve všem požehnání a dar »