226. Zjednodušte svůj život

Odlehčit si od svých břemen znamená využít svého daru úsudku a rozhodnout se, který směr si pro sebe vyberete. Napětí vzniká tehdy, pokoušíte-li se jít několika směry najednou. To často pramení z obav z toho, jak na by na vaši volbu reagovali druzí, což zase pramení ze strachu, že by vás v případě nespoko­jenosti opustili. Samotným základem těchto úzkostí je hrůza, že vás opustil Bůh.

Naši drazí, Nebesa vás však nikdy neopustí. Ani by nemohla, protože jste navždy součástí Boha, který je živoucím Duchem, z ně­hož povstaly a skrze nějž žijí všechny živoucí bytosti. Boží vůlí pro vás je štěstí a radost. Pro to, abyste tuto emoci cítili, nemusíte nic dělat, protože je vaším přirozeným stavem.

Rozhodněte se dnes pro štěstí a zavrhněte všechna rozhodnutí založená na strachu, která pak zatěžují váš rozvrh přílišnými po­vinnostmi. Otevřete se dnes jednoduchosti.

Před jakýmkoli rozhodnutím se na chvíli ponořte do meditativního a modlitebního ticha. Přistupte jen na takové aktivity, které jste schopni přijmout celým svým srdcem. Dáme vám sílu a odvahu odmítnout všechny ostatní požadavky na váš čas.

Je pro vás bezpečné, abyste zjednodušili svůj život.

Myšlenka pro tento den

Zjednodušuji svůj každodenní život tím, že žiji naplno a v souladu se svým srdcem a trávím čas smysluplným způsobem. Mí andělé mě ochraňují, motivují a vedou mě k odložení všech nesmyslných břemen a k tomu, ať si poskytnu prostor k nadechnutí.

« 225. Oceňte krásu jednoduchosti227. Vnímejte svou krásu »