225. Oceňte krásu jednoduchosti

Všechno, po čem toužíte, je vaše. Není potřeba o nic křečovitě usilovat ani o nic bojovat. Jakmile o něco požádáte, je vám to dáno. Když vydechnete a uvolníte se, zjistíte, že na vás už všechno čeká.

Jen vaše ego se snaží komplikovat vaše sebepojetí a váš život tím, že z něj dělá zamotaný chaos nesouvisejících věcí. Nepřistupujte na to.

Život je jednoduchý a stejně tak jednoduchá je i láska. Prostě je.

Základem všeho je skutečnost, že Bůh je láska a že Božství je všudypřítomné - že láskyplná péče je tudíž všude. Taková je jed­noduchá pravda.

Myšlenka pro tento den

Zanechávám všech bojů a dovoluji si radovat se ze života. Využívám schopnost, kterou mne obdařil Bůh, k zabez­pečení všech svých potřeb. Jednoduchost a prožitek lásky je pro mě největším potěšením.

« 224. Vychutnejte si opravdový odpočinek226. Zjednodušte svůj život »