227. Vnímejte svou krásu

Vaše vnitřní i vnější krása je úchvatná a vyvolává hlubokou úctu. Jste dokonalým odrazem nebeské nádhery a všechno na vás je zářivé. Pokud byste se mohli vidět očima nás andělů, pochopili byste, proč jsme ve vaší přítomnosti tak šťastní.

Celá vaše bytost je dílem Božského Stvořitele, jak byste tedy mohli být jiní než nádherní? Byli jste stvořeni Tím, jenž stvořil také květiny, západy slunce, pohoří, ptáky a jezera. Jste stejně do­konalí jako všechno v Božím království.

Když si uvědomíte svou Božskou dokonalost, pak všechny ne­dostatky, kterých jste si vědomi, ztrácejí na důležitosti. Vaše před­stava o sobě samých se uzdraví poté, co se do sebe znovu zamilu­jete a začnete se mít rádi stejně, jako vás má rád Bůh.

Vy a každá bytost na této zemi jste skvostná stvoření. Přesvědčte se o tom dnes sami. Otevřete své srdce, své oči i mysl, abyste za­kusili tu výjimečnou krásu, která je všudypřítomná.

Myšlenka pro tento den

Jsem krásnou bytostí, uvnitř i navenek. Všechna Boží stvoření jsou dokonalá, včetně mě. Stvořil mne stejný Stvořitel, který vytvořil i ty největší divy přírody. Miluji se jako bytost, která je taková, jaká právě teď je.

« 226. Zjednodušte svůj život228. Uvědomte si, že rozdáváte štěstí »