Zlomení slibů a přísah

Stává se někdy, že sliby, které jsme přijali v minulých životech, nás pronásledují do tohoto života. Dávné sliby chudoby mohou vy­volávat finanční problémy, přísaha celibátu může vést k sexuálním a vztahovým potížím; zatímco sliby odříkání mohou vytvářet sebe destruktivní sklony. Jakmile tyto sliby zlomíme, jejich negativní působení je uvolněno a zhojeno.

Zde je způsob, jak zlomit dávné sliby:

Zkoncentrujte se a ztište, zhluboka dýchejte. Buď v duchu, nebo nahlas proneste:

„Tímto ruším jakékoli sliby chudoby, kte­ré jsem mohl v kterémkoli životě přijmout. Žádám, aby veške­ré důsledky těchto slibů chudoby, ať už v jakékoli době, byly uvolněny a odstraněny.

Tímto ruším jakékoli přísahy celibátu, které jsem mohl v kterémkoli životaběhu přijmout. Žádám, aby důsledky těch­to slibů, ať už v jakékoli době, byly uvolněny a odstraněny.

Tímto ruším jakékoli sliby odříkání, které jsem mohl v kte­rémkoliv životě přijmout. Žádám, aby důsledky těchto slibů, ať už v jakékoli době, byly uvolněny a odstraněny. "


"Tímto ruším a prosím o zrušení všech svých slibů a přísah, jimž jsem se zavázal/a k utrpení, sebeobětování, chudobě, neposkvrněnosti, panenství, celibátu, poslušnosti, slibům věčné lásky, ale také přísahy pomsty a kletby: toto se týká i přísah a slibů, o jejichž obsahu mi není nic známo, ale přesto jsou součástí mého nevědomí a splatností dosahující do všech mých minulých životů a celého mého Bytí. Výjimkou zůstávají ty sliby, které toužím zachovat. Prosím o zrušení jakéhokoliv negativního působení, které mohou nebo mohly mít tyto přísahy na můj život a na životy mých bližních.

Prosím o odpuštění tebe Pane, neboť jsem si vědom/a neuváženým vyřčením nějakého slibu či přísahy mohl/a někomu ublížit. Prosím o odpuštění všechny ty, kteří byli následkem nějaké mé přísahy a slibu poškozeni. S tímto poznáním, uvědoměním a v upřímné lítosti prosím za to, abych směl/a a dokázal/a odpustit. Všechny sliby a přísahy, které jsem chtěl/a a toužil/a zrušit, jsou odvolány a přestávají platit od tohoto okamžiku.

Děkuji ti Pane, za dar tohoto poznání, milosti, která mi byla tímto poskytnuta.
Amen. "


Zrušení všech slibů a programů

Jednoduchá technika, která Vám opravdu velice pomůže na Vaší duchovní cestě, a jedna z dalších věcí, které nejde přeskočit a zapadá do mozaiky naší očisty a léčení.

Je nejvyšší čas zbavit se - vyvázat se ze všech slibů, jaké jsme kdy v minulých inkarnacích dali. Ale ne jenom v předchozích životech, ale dali jsme si různé dohody a smlouvy s temnými entitami, aby nám v určité úrovni našeho vývoje zabraňovali v postupu našeho vývoje. Možná jsme kdysi dávno složili slib chudoby, který nám nyní v tomto životě brání v tom, abychom zažívali hojnost a nepropadali se do existenčních problémů. Slíbili jsme věrnost až za hrob určitému člověku nebo skupině, a tento slib nám brání, abychom prožívali harmonii v současných vztazích. Nechte se sami vést intuicí a při napojení na své Vyšší Já zjistěte jaké sliby potřebujete zrušit.

Úplňkový den je na tento rituálek jako stvořený, ale není nutný-jakýkoli den je vhodný.

 

1. "Já jsem ta mocná přítomnost Boží ve mně a svojí zdrojovou energií měním veškeré závazky nelásky, které mám vůči temným entitám, které jsou nyní v mém bytí v celém rozsahu a transformuji je na lásku a světlo právě teď, Tak se staň." 

7x nádech, výdech

2. "Právě teď a pro vždy, ruším všechny programy včetně všech programů pojistných, které by mi bránily, zrušit všechny sliby, zákazy a vše co jsem kdykoli, komukoli vyslovil/a a tím se zavázal/a, ruším vše co již není v souladu s mojí duší. Ruším, ruším, ruším. Tak se staň"


7x nádech, výdech


3. "Ruším právě teď a pro vždy, všechny přísliby, kterými jsem se kdykoliv v minulosti, včetně mě samé/mu zavázal/a a které jsem dal/a, ať již slib cudnosti, slib nekonečné věrnosti a zaslíbení jedinému partnerovi či skupině. Ruším slib chudoby, neboť jsem si vědom/a, že v tomto vtělení už tento slib nepotřebuji, dávám svobodu a volnost sobě i všem ostatním s tímto spojeným, nechť mohou všichni v míru naplňovat světlem svůj život i životy druhých. Ruším vše, co jsem kdykoliv komukoliv, včetně mě samé/mu vyslovil/a a co již není v souladu s mojí duší a zatěžuje mne to. Ruším, ruším, ruším a děkuji."

7x nádech, výdech

4. "Právě teď a pro vždy ruším veškerý ortel, který byl na mne kdykoliv uvalen, právě teď a pro vždy ruším veškerý ortel, který jsem kdykoliv uvalil/a směrem ke komukoliv."

7x nádech, výdech.

Vymazání hněvu a viny

Toto tvrzení je vynikající používat před meditací, modlitbou nebo vzývání andělů. Čím častěji ho budete používat tím se vaše aura stane čistější.

„Odpouštím všem, kteří mi kdy v minulosti ublížili, nebo mě poškodili myšlenkami, slovem, či dokonce činy, vědomě či nevědomě, v tomto nebo v jakémkoliv mém životě, ve všech časech, prostorech a dimenzích, na všech úrovních, ve všech směrech a účincích, na těle, duši i duchu. Nabízím jim milost.

Žádám o odpuštění za všechno, co jsem kdy udělal/a, za to, koho jsem zranil/a, poškodil/a či ublížil/a myšlenkami, slovem, či dokonce činy, vědomě či nevědomě, v tomto nebo v jakémkoliv mém životě, ve všech časech, prostorech a dimenzích, na všech úrovních, ve všech směrech a účincích, na těle, duši i duchu. Žádám o milost.

Odpouštím sám/a sobě za všechno co jsem kdy udělal/a za sebezraňování, sebetrestání a sebepoškozování myšlenkami, slovem, či dokonce činy, vědomě či nevědomě, v tomto nebo v jakémkoliv mém životě, ve všech časech, prostorech a dimenzích, na všech úrovních, ve všech směrech a účincích, na těle, duši i duchu. Přijímám a děkuji za milost."

Nyní jsem volný/á. Všechny pouta a omezení,viny a hněv ze mě byly odňaty. Jsem naplněn láskou a v plné své síle.

« Zbavování se entity a ducha poutaného k zemiLéčení - odstraňování negativních vzorců »