Zjisti si více informací

Péče o zdraví znamená partnerství pacienta, lékaře či léčitele a Boha. Tato karta vám má připomenout, že je důležité, abyste plnili svou úlohu. Nezůstávejte pasivní; namísto toho naslouchejte Božímu šepotu v podobě myšlenek a pocitů, neboť jsou to hlasy Boha a archanděla Rafaela, které vedou vaše kroky v procesu léčení. Důvěřujte svým pocitům a vězte, že máte svá práva a možnost volby.

Možné konkrétní významy: Zjistěte si odborný názor jedné nebo i několika dalších osob • Přečtěte si nejnovější studie k danému tématu • Mluvte bez obav a nebojte se zeptat svého ošetřujícího lékaře nebo léčitele • Vyhledejte alternativního léčitele nebo jiné léčebné zařízení • Buďte otevřeni vůči alternativním možnostem léčby

Moje modlitba
Milý Bože a archanděli Rafaeli, děkuji vám za vaše srozumitelné a jemné vedení k informacím, které potřebuji k tomu, abych se cítil/a dobře. Prosím, dejte mi odvahu být rozhodný/á a převzít odpovědnost za své potřeby v péči o své zdraví.

« Zeptej se svého tělaZlepšení zdraví »