Vzácný nález

Svatý Antonín Padovský

Tato karta vypovídá o nalezení něčeho, co má velkou hodnotu, například nové životní cesty nebo předmětu, který jste ztratili. Svatý Antonín vás žádá, abyste měli víru, že jste nalezli nebo brzy naleznete to, co jste dlouho hledali. To, nač se ptáte, je to co jste hledali. Gratulujeme vám, protože jste našli svou cestu!

Nalézt ztracené věci vám pomohou Svatý Antonín a Archanděl Chamuel. Zavolejte je, v duchu nebo nahlas, a požádejte je o pomoc. Pak ve svém nitru sledujte jejich vedení. Projeví se například jako velmi silný pocit nebo nutkavá myšlenka, vize apod. Udělejte, co vám toto znamení říká, a tak naleznete, co hledáte. Věřte, že vám vaši zázrační nebeští pomocníci vrátí, co jste kdysi ztratili. Nezapomínejte, že u Boha se nemůže nic ztratit. A pokud se věc nenajde okamžitě, důvěřujte, že se objeví ve správný okamžik.

Svatý Antonín z italské Padovy byl nazýván ,,zázračným léčitelem“ díky zázračným uzdravením, jimž pomáhal lidem. Dokonce vzkřísil k životu jednoho mrtvého muže. Byl výřečným mluvčím a hodně cestoval, aby mohl kázat lidem a pomáhat chudým. Legenda vypráví, že kázal venku za deště, a všem, kteří mu naslouchali, se kapky deště vyhýbaly.

Mnoho lidí se k němu s úspěchem obrací o pomoc, když hledají ztracené věci, ale také proto, aby získali zpět Boží milosrdenství.

« Vyšší vzdělání Vzdálit se »