Vnitřní mír

Duch Svatý

Duch Svatý sestoupil na vás i na záležitost, na kterou se ptáte. Spojte se s touto božskou energii a soustřeďte se na mír hluboko ve svém srdci. Tento svatý klid je jako drahokam ukrytý v obyčejném kameni. Možná se budete muset ponořit hluboko do svého nitra, abyste ho nalezli, a na nějakou chvíli uchýlit do ticha a samoty. Důvěřujte, že Duch Svatý nad celou záležitostí bdí, naplňuje všechny zúčastněné mírem a otevírá jejich srdce. Tím vás všechny naplní soucit a budete se snažit vnímat situaci z pohledu toho druhého. Tak se před vámi otevře cesta k odpuštění a všechny vás naplní vnitřní mír.

Dovolte Duchu Svatému, aby rozpustil nenávist a strach, který mezi vámi panuje, a přijměte jeho všeobjímající lásku. Jeho láska proniká do největších hlubin lidského nitra, a pokud ji přijmeme, naprosto promění naše srdce. Duch Svatý, jemný a čistý jako holubice na obrázku, působí hojivě na vás, vaše blízké i onu bolestivou situaci.

« Vize Vyšší vzdělání »