Vize

Anděl Strážný

Karta vás vyzývá, abyste si více vážili svých vizí a představ. Žádá vás, abyste důvěřovali znamením, která k vám přicházejí v podobě myšlenkových obrazů, protože nejsou ničím jiným než odpověďmi, jež hledáte ve svých modlitbách. Vaše prorocké vize přinesou požehnání vám i vašim blízkým. Podle jejich láskyplné povahy poznáte, že přicházejí z Nebes. Následujte proto jen taková znamení, která vás vyzývají k činům ve jménu Boží lásky.

Váš Anděl Strážný vám napomáhá jasně vidět, jaká je vaše nynější skutečná situace. Je k tomu zapotřebí dvou úhlů pohledu. První z nich je záměr v každém, a vůbec za vším, vnímat Boží světlo. Vězte, že tím v druhých toto světlo skutečně probouzíte, a tak se otvírá možnost ideálního řečení. Zadruhé se snažte vidět a chápat situaci z pozemského, a tudíž i lidského hlediska. Je k vám někdo neupřímný? Nebo něco není úplně v pořádku? Upřímně si přiznejte, jaké jsou cíle a motivy každého ze zúčastněných.

Vaši Andělé vás však také mohou pomoci této karty vyzývat, abyste navštívili očního lékaře a nechali si zkontrolovat zrak. Modlitba vám pomůže uzdravit případné potíže a také vás dovede k nejlepšímu odborníkovi.

Vaši Andělé osvětlují vaše vidění, jak ve fyzickém, tak v duchovním světle. Dívejte se jejich očima a sami v sobě, stejně jako v celém okolním světě, budete vnímat jen to nejlepší.

« Vítězství! Vnitřní mír »