Vizualizace zahrady

Poté, co se zklidníte několika pomalými, hlubokými nádechy, zavřete oči a pohodlně se posaďte. Představte si, že stojíte na krásné rozkvetlé louce, je letní teplý den. Přímo před vámi je cesta, a tou k vám proudí všechny vaše hmotné, emocionální a duchovní potřeby.  Cesta prochází zahradou, která má dvě brány: jedna vede ven na rozkvetlou louku, druhá vede k vám. Když jsou obě brány otevřené, vše potřebné k vám plyne bez přestání a vaše dary zase plynou od vás světu. 

Nadechněte se třikrát klidným hlubokým nádechem a výdechem.

Kdykoli chováme vůči někomu neodpuštění, zášť a zlobu, uzavíráme tohoto člověka do své mysli, kde jej mentálně bičujeme svými výroky o jeho vině a zodpovědnosti, soudíme ho. Obraz člověka, na kterého se zlobíme a nesnášíme ho, je "uzavřen a zamřížován v zahradě" našeho vědomí a brány k zahradě jsou zabouchnuté jako těžké dveře vězení. S odsouzeným člověkem však nutně jdete do zahrady i vy, abyste měli její uzavření pod kontrolou. Obě brány jsou tedy zavřené a zamčená zahrada blokuje vaše přijímání a dávání světu, vaší lásce.

Podívejte se teď, kdo je zavřený ve vaší zahradě, koho tam vězníte a bičujete. Podívejte se, jak vysokou cenu platíte za uvěznění tohoto člověka či dokonce lidí. Jestliže jste připraveni odpustit, představte si, jak se vrata vaší ohrady automaticky otevírají. Představte si všechny ty, kteří jsou  uvnitř, jak vycházejí ven svobodní, šťastní a s vaším odpuštěním, s vaším požehnáním a vaší láskou. Přejte jim všechno dobré. Pokud se vám to zdá být těžké, pokuste se odpustit člověku, a ne jeho činům. 

Když odpouštíte, vnímejte uvolnění, úlevu a obnovenou energii, protože vaše zášť a zloba je pryč. Rozhlédněte se a ujistěte se, že jste sami nezůstali v zahradě kvůli odsudkům, které na vás uvalilo vlastní ego.

Kontrolujte svou zahradu co nejčastěji, hlavně když se cítíte unavení, nemocní nebo vystrašení. Zjistíte, že právě v těchto chvílích vězníte ve své zahradě nejvíce lidí /včetně vás samotných/. Jen co otevřete dveře a zahradu vyprázdníte, zlepší se vaše emoce i hladina energie.

« Odpuštění s archandělem MetatronemSvětelná bublina »