Odpuštění s archandělem Metatronem

Volám energie archanděla Metatrona, aby mi pomohl plně rozpoznat božskou bytost, kterou JÁ JSEM.

Odpouštím absolutně každé bytosti a bezpodmínečně, u které jsem cítil/a, že mi způsobila křivdu skrze jakékoli myšlenky, slova, nebo činy, skrze všechny časy, místa, prostory a dimenze mé existence jako vědomí. Každá bytost, která se skrze mne cítila neprávem zacházena jak myšlenkou, slovem nebo činem, skrze všechny časy, místa, prostory a dimenze, odpusť mi zrovna tak absolutně a bezpodmínečně.

Odpouštím sám/a sobě absolutně a bezpodmínečně za provedení jakékoliv myšlenky, slova nebo činu, při kterých jsem cítil/a, že jsou nesprávné ve všech časech, místech, prostorech nebo dimenzích, ve kterých existuji.

Volám energie archanděla Metatrona, aby mi pomohl při přeměnách všech nízkých energií z viny a ze studu, z vnitřku celistvosti mého bytí, ve všech časech, místech, prostorech nebo dimenzích, ve kterých existuji.

JÁ JSEM pořád se rozpínající energie Božské lásky a dokonalosti, v tomto přítomném momentě a navždy. Je to tak a tak to je.

Jsem v jednotě s matkou - otcem - Bohem a Vším - Co - Je, ve všech časech, místech, prostorech nebo dimenzích, ve kterých existuji...

« Léčení - odstraňování negativních vzorců Vizualizace zahrady »