Vizualizace fialového plamene

Já Jsem bytost fialového plamene

Toto  prohlášení se může stát prvním prohlášením fialového plamene, které začnete používat a které se může stát základním kamenem vašeho rituálu s fialovým plamenem.

Když si přeříkáváte toto prohlášení, vizualizujte fialový plamen, který omývá a čistí vaší auru. Pozorujte plameny jak rozpouštějí usazeniny uvnitř i okolo vaší aury. Říkáte, "Já Jsem čistota, kterou Bůh požaduje!" protože chcete očistit vaší auru od všeho co není božské. Když si přeříkáváte toto prohlášení, vizualizujte jak jsou všechny negativní energie, které přijdou do kontaktu s fialovým plamenem natrvalo přeměněny na božské světlo.

Já Jsem bytost fialového plamene!
Já Jsem čistota, kterou Bůh požaduje!

Více Fialového plamene
 
Prohlášení "Více Fialového plamene" se vyznačuje rytmem a stoupající spirálou fialového ohně, který sleduje rytmus.

Když přeříkáváte toto prohlášení, sjednoťte se s vaší Já Jsem Přítomností. Musíte cítit lásku vaší "něžné Boží Přítomnosti " kompletně vás halící jak necháváte odplout všechnu zlobu, obavy, starosti a strachy.

Vizualizujte vodopád světla sestupující z vaší Já Jsem Přítomnosti. Pozorujte jak k vám světlo proudí jako zářivá energie a pak pokračuje dále aby požehnalo těm za něž prosíte.

Pozorujte fialový plamen jak rozpouští příčiny, následky, záznamy a vzpomínky na špatné činy vaše vlastní i ostatních lidí. Nezapomeňte připojit vaše vlastní speciální obrazy toho, co chcete aby fialový plamen vyřešil. Žádný problém není pro fialový plamen nevýznamný ani příliš velký aby ho nemohl vyřešit.

Něžná Boží Přítomnosti ve mně, Já Jsem,
Slyš mě nyní když žádám:
Způsob požehnání o které prosím
Svatému Kristovu Já všemu a všem!

Ať se fialový plamen svobody valí
Kolem světa a učiní vše celistvé
Naplní zem i její lidi,
Kristovým světlem zářícím skrze ně!

Já Jsem ta činnost Boha nade mnou
Celistvá rukou Boží lásky,
Přeměňující nesvárů zdejších příčiny,
V samém jádru jejich, aby nikdo neměl strach.

Já Jsem, Já Jsem, Já Jsem
Mocná síla lásky svobody
Povznášející celou zem k nebesům.
Fialový plamen nyní jasně září.
V živé krase je boží světlo

Které nyní a navždy
Nastaví mě, svět a vše živé
Věčně  svobodné v dokonalosti Nanebevzatého Mistra!
Všemohoucí Já Jsem! Všemohoucí Já Jsem! Všemohoucí Já Jsem!


Zářící a stoupající fialový plamen

 

Zářící a stoupající fialový plameni,
Sestup nyní, plápolej skrze mne!
Zářící a stoupající fialový plameni,
Osvoboď  mě, osvoboď  mě, osvoboď  mě!

Zářící a stoupající fialový plameni přijď,
Expanduj a skrze mne záři!
Zářící fialový plameni přijď,
Odhal božské síly ať všichni vidí!
Zářící fialový plameni přijď,
Probuď  zemi a osvoboď  ji!

Záře fialového plamene,
Expanduj a skrze mne záři!
Záře fialového plamene,
Expanduj ať všichni vidí!
Záře fialového plamene,
Vytvoř zde základnu milosrdenství!
Záře fialového plamene,
Přijď,  přeměň všechny obavy!


Vizualizace bílého světla

Vizualizujte si oslnivé bílé světlo vycházející z vaší Já Jsem Přítomnosti, Přítomnosti Boha nad vámi, které kolem vás vytváří neproniknutelnou světelnou stěnu.

Milovaná, zářící Já Jsem Přítomnosti,
Světelný válec kolem mne uzavři
Nanebevzatého Mistra plamenem
Který volám Božím jménem.
Aby udržoval můj chrám čistý
Od všech nesvárů okolí.

Já fialový plamen volám
Aby svým žárem všechny touhy proměnil,
Ve jménu svobody stále planul
A zajedno mne s ním učinil.

/Opakujte třikrát/


Ochrana při cestován
 
Toto prohlášení lze říkat nahlas když řídíte auto, nebo potichu v dopravních prostředcích.

Archanděl Michael přede mnou, Archanděl Michael za mnou,
Archanděl Michael napravo, Archanděl Michael nalevo,
Archanděl Michael nade mnou, Archanděl Michael pode mnou,
Archanděl Michael, Archanděl Michael je kdekoli já jdu!
Já Jsem v jeho ochranné lásce!
Já Jsem v jeho ochranné lásce!
Já Jsem v jeho ochranné lásce!


Ochraňuj, Ochraňuj, Ochraňuj nás!

Ochraňuj, ochraňuj, ochraňuj nás!
Zářícím bleskem Tvé lásky!
Ochraňuj, ochraňuj, ochraňuj nás!
Mocnou Já Jsem Přítomností!
Ochraňuj, ochraňuj, ochraňuj nás!
Tajemnou mocí světla!
Ochraňuj, ochraňuj, ochraňuj nás!
Velkou a vítěznou mocí!
A navždy bezpečně uzavři nás
V Tvém zářícím diamantovém srdci!

« Devět krokůMeditace s Božím duhovým světlem a Saint Germainem »