Vize

Jasnovidecké obrazy, jasnovidnost, vidění, cesty mimo tělo

Mořské panny zpívají: Mořské panny dělají většinu své duchovní práce za svitu měsíce. Při něm můžeme vidět mnohem více toho, co se odehrává uvnitř energetického prostoru ostatních, a také vrstvy našeho vlastního energetického pole. Můžeme vidět, kudy energie uniká a kde se slučuje a shromažďuje, téměř jako když při hojení rány její okolí zarůstá, aby ji ochránilo. Můžeme vidět, co je třeba opatrně a pomalu odstranit a s čím je nutné pracovat. Při modrém měsíčním světle jsou totiž oblasti, ve kterých je napětí nebo kterými odtéká energie, jasnější a poničená místa energetického pole zřetelnější. Často ve svých vizích vídáme velmi vzdálená místa a jsme schopny rozšířit svou energii a vyslat ji na cestu i tam, kam se nemůžeme dostat ani nejrychlejšími proudy, dokonce ani nejrychlejšími dopravními prostředky. Ale ať už se nacházíte kdekoli na světě, za vteřinu můžeme být po vašem boku, protože umíme cestovat pomocí energie. Musíme se vrátit ke svému zdroji, oceánu a fyzicky se z tohoto prostoru nevzdalovat. Jak se i vy můžete stát zdatnějšími cestovateli, kteří chtějí více vidět, a být energetickými poutníky, kteří mají přesto ve své formě pevný domov?

Výklad: Když se spojíte s Měsícem, budete se cítit úplnější, spojeni a vyladěni na cykly světa. Strachy, které jste mohli mít ohledně některých záležitostí, zmizí. Dovolíte sami sobě dívat se svým duševním zrakem a budete mluvit o tom, co vidíte. Nebude to považováno za podivínské, neobvyklé či za pouhou fantazii, tomuto vidění budete věřit, uznávat ho a prozkoumávat nejen vy, ale i ostatní, kteří jsou vám blízcí. Tyto záblesky k vám nebudou přicházet, když budete spát, takže nepůjde o sny. Mohou přijít, i když budete mít své fyzické oči otevřené. Je to jen otázkou přizpůsobení, zda budete mít více než jeden druh zraku, ale i také přijetí faktu, že toto vše je prostě energetická pravda. Začnete viděním rozumět a takovéto „filmy" snadno interpretovat. Vytvoří je pro vás božství ve spojení s vaším duševním zrakem.

« PřestávkaPrůvodce »