Přestávka

Vědomí, rozjímání, čas strávený o samotě

Mořské panny zpívají: V mořském světě má každá duše čas na pozorování, „přemýšlení", bytí, uvažování o způsobu života, na to, aby žila vědomé a ohleduplně, ale bez lží a manipulací. Ano, je tu radost, potěšení, půvab a hra - jsme však výrazně společenská stvoření a občas musíme být samy, jinak riskujeme, že se ztratíme, protože se budeme vidět pouze ve vztazích k ostatním. Vy jste nyní také v tomto stadiu. Co si myslí ostatní, jak se na vás dívají kolegové v práci, komunita, rodina - ti všichni vás v mnoha směrech ovlivnili. Ale nyní je načase podívat se na to, kdo opravdu jste. Najděte si prosím čas, abyste zjistili, kdo jste, když mezi vámi a vaší duší, myslí, tělem a duchem není nic. V tomto novém světě je toho tolik na přemýšlení - jak může žít člověk se svou fyzičností? Jaký je svět smyslů? jak se s tím vším dá žít a jak se z toho poučit? Jak můžeme přestat přemýšlet a přestat vše oddělovat? Jak se začleníme? Jak odměníme ty, kteří nám pomáhali? Jak je vhodné poděkovat za úrodu, kterou nám nabízí země? Buďte chvíli o samotě a přemýšlejte.

Výklad: Když vám vyjde tato karta a bude s vámi po určitou dobu, získáte čas k uvažování o tom, co si opravdu myslíte, co cítíte, čemu věříte a co znáte. Budete při tom sami, přesněji řečeno bez LIDÍ, protože úplné sami nemůžete být nikdy. Díky životním zkušenostem jste získali hlubokou moudrost. Je načase odstranit složitosti a rozpory a dostat se přímo k jádru toho, co jste se dosud ve svém životě naučili. Najdete to v nekonečném tichu pobřeží, ale ne na pobřeží lidí. Mohl by to pro vás být skvělý zážitek, kdybyste se utišili a více naslouchali svým myšlenkám, abyste zjistili, jak reagovat, na co odpovídat, a kdybyste objevili, jak mezi tím vším najít a ukázat svou vlastní duši.

Jestliže pochopíme, že je o nás postaráno, že jsme milováni, jsme dětmi této planety a hvězd, nemusí už vznikat potřeba boje o přežití. Každý z nás je odpovědný za toho druhého. Musíme si však udržovat i svou vlastní nezávislost.

Když si dáte pauzu od ostatních a budete sami se sebou, vrátí se vám váš hlas a zrak a budete moci začít rozvíjet porozumění a cit pro různé hlasy, kterým jsme dovolili, aby se v nás zabydlely, ale možná nám tak úplné nepatří. Zkuste provést rituál na oslavu času stráveného o samotě. Můžete dělat to, co běžné neděláte - dejte si pauzu v práci nebo si například dejte předsevzetí, že během čtyřiadvaceti hodin, od soumraku do soumraku, nebudete mluvit. Můžete pozorovat východ a západ slunce, procházet se po pobřeží, ale nesmíte dovolit, aby vám slova proklouzla přes rty. Můžete pozorovat, ale nesmíte psát. Opět se musíte očistit a naslouchat. Budou vás napadat myšlenky. Musíte být v přírodě. Musíte se znovuzrodit. Musíte být o samotě a rozjímat.

« Jeřábí taškaVize »