Víra

Anděl Strážný

Vzpomeňte si na všechny zázraky, které jste ve svém životě dosud zažili! Tato karta vás vyzývá, abyste důvěřovali, že Nebesa vás budou i nadále ochraňovat a provázet jako dosud. Vaše víra hraje v tuto chvíli rozhodující roli a je nesmírně důležité, abyste byli ve víře neotřesitelní.

Podobně jako Anděl na této kartě bude muset udělat krok do neznáma a spolehnou se jen na svojí víru. Tato karta vám chce říci, že můžete směle vykročit, protože jste v bezpečí. Vždy tak následujete své moudré srdce. Teprve později uvidíte, kolik dobrého vám tento krok přinesl.

Krok, který se chystáte učinit, vede tím pravým směrem, pokud si udržíte stále pevnou víru. Stálý optimismus k vám přitáhne příležitosti a podporu, kterou potřebujete, zatímco pesimismus vše zpomalí nebo naprosto zablokuje.

Před usnutím poproste každý večer svého Anděla Strážného, aby vás zbavil všech úzkostí a strachů, které vám nedovolují mít víru. Když se ráno probudíte, zjistíte, že vaše úzkosti jsou pryč a vaše víra je pevná. Nikdy nezapomínejte, že s vírou je možné úplně všechno.

« Věř Vítězství! »