Věštba

 Proroctví, osud, úděl, budoucí štěstí

Mořské panny zpívají: Mořské panny, obklopené zrcadlem oceánu, který je živoucím odrazem minulosti, přítomnosti a budoucnosti, patří mezi ty největší věštkyně. Voda, jak demonstroval svými experimenty dr. Emoto, v sobě obsahuje vibrace všeho, co již bylo, a může obsahovat i to, co se teprve stane. Voda je léčivá a má v sobě informace, které nám pomáhají dostat se výše. Není žádné konečné řešeni, které nám voda může ukázat, jsou pouze myriády možností. Voda na některých místech už obsahuje vibrační možnosti budoucnosti a my mořské panny jsme byly obdarovány schopností je umět přečíst a cvičíme dceru za dcerou ve věšteckém umění, jasnovidectví a věštění z oceánu. Pravdu o této své schopnosti si nechaly panny po mnoho tisíc let pro sebe, neboť už tak lidé prahnou po jejich kráse, snaží se je získat kvůli jejich sexualitě a řídit tolika různými způsoby. Kdyby se o jejich věšteckém talentu dozvědělo ještě více lidí, kdo by odolal lákadlu mořskou pannu zajmout a chtít po ní vědět svůj osud, co dělat nebo jak porazit své nepřátele?

Výklad: K vám mořské panny skrze tuto kartu přišly a říkají vám, že i vy samí máte dar uvidět nadcházející možnosti, poznat a vycítit osud. Ony vědí, že i vy jako spřízněná mořská bytost, která se zrodila z velké Matky moří, můžete pracovat s darem, který vám umožní vidět více různými směry najednou. Je to, jako byste se upřené dívali do vody a uviděli záchvěvy toho, co může nastat. Mořské panny jsou věštkyně, sibyly moří a i vy máte moc spojit se s božstvím. Tato moc může být aktivována tím, jak se učíte o moudrosti moře. Vaše počínání musí mít smysl a disciplínu - instrukce k vám už míří, dostanete je prostřednictvím snů a vizí. Můžete čekat náznaky, znamení a symboly. Budete snít, a zatímco tyto sny mohou být zašifrované nebo se může zdát, že ve vašich vizích se nic nevztahuje k tomu, co se zrovna děje, Vesmír a Oceán vědomí a možností vás vyzývají, abyste tato znamení poslouchali, vyslyšeli a přečetli. Byli si jich vědomi. A uslyšeli je šeptat na pobřeží vědomí. Naučte se číst proroctví, jako je toto, pracujte s rozložením karet a procvičujte soustředění a disciplínu, uspořádejte výklad pro přátele. Máte dar. Je čas ho trénovat a pak jej s odpovědností a krásou používat.

« Vodní letPřemítání »