Přemítání

 Předmět vašich úvah se může zhmotnit

Mořské panny zpívají: Je čas podívat se okolo sebe, opravdu pohledět na to, co můžete kolem sebe vidět, a nějakou chvíli o lom přemýšlet. Nemusíte se tím trápit a dělat si starosti, nějak to obracet a pak se v tichém šílenství pokoušet udělat tu správnou věc. Znamená to rozjímat. Je čas posbírat všechna vlákna zpola zformulovaných myšlenek a některé z nich dovést až do konce. Lépe tak porozumíte tomu, na co se vlastně díváte. Protože zde je tendence jednat. Zatímco myšlenky podnítily akci, pohyb a vlny, nedošlo zatím k hlubokému pochopení. K pochopení, které přináší ještě hlubší mír. My, mořské panny, vás žádáme, abyste se zamysleli - uklidnili se a opravdu si prohlédli to, co je před vámi. Tato reflexe také znamená, že dosáhnete lepšího pochopení sebe samých. Neexistuje žádné vnější rozjímání, které nemá odezvu uvnitř. Takže teď se podívejte, podívejte se, co tam je, a prociťte sílu svého hloubání. Na světě je hodné času a vy nejste líní rozjímat, přemýšlet a hluboce prociťovat. Je rozumné být vyrovnaný, jestliže se zabýváte velkými věcmi ve vašem životě. Tento proces vynese na povrch mnoho emocí, je tedy moudré, abyste učinili svůj záměr součástí většího porozumění, míru a činu, který vyplývá z vašich pravdivých hodnot. Příliš mnoho vašich nedávných činů bylo jen reakcemi - prudkým pohybem směřovaným proti něčemu. A zatímco jste to považovali za oprávněné a správné, nedosahovali jste takových výsledků, jaké jste si přáli. Je načase se zamyslet. A během vašich úvah se vám zjeví další čin, který je třeba provést. Buďte v klidu, chvilku zůstaňte sedět. Pozorujte květinu, západ slunce, světlo odrážející se od oceánu. Prociťte hluboký mír. A vědomí se dostaví chvíli poté.

Výklad: Tentokrát si zvolte nečinnost, zůstaňte v klidu, jděte hluboko do sebe a pozorujte, dokud nebudete cítit, že jste opravdu porozuměli. Zamyslete se nad tím, co vás do tohoto místa a okamžiku volby přivedlo, a pouvažujte nad tím, jak byste chtěli, aby současnost vypadala a jak by se měla vyvíjet vaše budoucnost. Přemítejte, přemítejte a přemítejte - nyní nejednejte. Hledejte pochopení svého vlastního já, neposuzujte činy ostatních. Na chvíli odložte impulzivní jednání. Můžete pociťovat panické nutkání udělat něco předtím, než bude takzvané pozdě. Avšak tentokrát je nejlepší zůstat v klidu. Ostatní vás mohou nabádat k akci, můžete cítit, že jste pod vlivem okolností a nemáte na výběr, že jste strháváni silným proudem, přílivem názorů. Vezměte si čas na přemýšlení. Abyste pochopili. Každý den. Je to nutné, protože jinak by se z vás mohli stát roboti reagující jen ze zvyku, ne z rozumu. Nyní udělejte to druhé.

« VěštbaRozloučení s Měsícem »