Věrohodná inspirace

„Dostal/a jsi výborný nápad, který je odpovědi na tvou modlitbu. Nápad je uskutečnitelný a můžeš mu důvěřovat.
Můžeš na něm začít pracovat s vědomím, že jsme neustále po tvém boku. Požádej nás o naši podporu a pomoc ve všem. co se týká jeho uskutečněni."

Andělé vám tuto kartu posílají, protože chtějí, abyste svým nápadům věřili. Nápady jsou vaše vyslyšené modlitby, a proto jim můžete věřit. Při jejich realizaci se vám bude dostávat podpory, budete-li průběžně své anděly žádat o pomoc. Budete-li v tomto ohledu někdy pochybovat, požádejte je, aby vám poskytli citovou, duchovní a materiální útěchu.

Další významy: Nelámejte si hlavu detaily, protože ty se sami v průběhu procesu vyřeší • Pusťte se do práce na svém nápadu • Váš nápad má smysl a je Boží inspirací • Můžete činit změny a vykročit vpřed, jste v naprostém bezpečí.

« Uzemni se!Vnímej pouze lásku! »