Uzdravování

Jde o období, kdy hluboko pohřbená zranění minulosti vyplouvají na povrch, aby mohla být uzdravena. Postava na obrázku je nahá a zranitelná, otevřená láskyplným dotekům existence. Aura kolem jejího těla je plná světla. Uvolněnost, péče a láska, které ji obklopují rozpouští její boje a trápení. Na jejím fyzickém těle i na jemných energetických tělech, která podle léčitelů obklopují každého z nás, jsou rozesety lotosy světla. V každé z těchto jemných vrstev je vidět léčivý krystal nebo obrazec. • Když se jednou ocitneme v léčivém vlivu Krále vody, nemusíme se už skrývat před ostatními ani před sebou. S přístupem plným otevřenosti a přijetí můžeme být uzdraveni a k uzdravení a celistvosti můžeme pomoci i druhým.

Ne, ty si svoje zranění nosíš pořád s sebou. Když máš ego, pak je celá tvá bytost jednou velkou ranou. A ty si ji nosíš s sebou. Nikdo ti nechce ubližovat, nikdo na tebe nečíhá, aby tě ranil; každý je zaměstnaný tím, aby si uchránil své vlastní zranění. Kdo by na to měl energii? Přesto se to děje, protože jsi tak nakloněný/á každému poranění, tak připravený/á a čekáš na pokraji čehokoli. Člověku Tao není možné ublížit. Proč? - protože se není komu ublížit. Nemá žádné zranění. Je zdravý, uzdravený, celý. V angličtině je slovo whole /celý/ krásné. Slovo heal /uzdravovat/ vychází ze stejného základu. Slovo holy, /svatý/ vychází také ze stejného základu. Whole, healed, holy - zdravý/á, uzdravený/á, celý/á.

Uvědom si své zranění. Nepomáhej mu růst, dopřej mu uzdravení - a uzdravit se můžeš jen tehdy, když se dostaneš ke kořenům. Čím méně hlavy, tím lépe se zranění zahojí. Kde není hlava, není zranění. Žij bezhlavě. Pohybuj se jako totální bytost a přijímej věci kolem sebe. Zkus to alespoň na čtyřiadvacet hodin - totální přijetí, cokoliv se stane. Někdo tě urazí, přijmi to, nereaguj a pozoruj, co se stane. Najednou v sobě ucítíš proudit energii jako nikdy předtím.

« HravostPřijímání »