Přijímání

Přijímání představuje ženu, receptivní kvalitu vody a emocí. Její ruce jsou napřažené vzhůru k přijímání, jinak je celá ponořena ve vodě. Nemá hlavu, nemá žádnou zaneprázdněnou a agresivní mysl, jež by jí překážela v čisté otevřenosti. S tím, jak je naplňována, se neustále vyprazdňuje, a přijímá stále víc. Lotosový obrazec nebo základ, jenž z ní vyrůstá představuje dokonalou harmonii univerza, která je zjevná když jsme na ní naladění. • Královna vody je poslem období neohraničenosti a vděku za všechno, co život přináší, bez očekávání nebo požadavků. Povinnosti ani představa záslužnosti nebo odměny nejsou důležité. Nyní z ní vyzařuje citlivost, intuice a soucit a rozpouští všechny překážky, které nás oddělují jednoho od druhého i od celku.

Umění naslouchat spočívá jedno ze základních tajemství vstupu do Božího chrámu. Naslouchání znamená pasivitu. Naslouchat znamená zcela zapomenout na sebe - jen tehdy můžeš opravdu slyšet. Když někomu pozorně nasloucháš, zapomeneš na sebe. Jestliže na sebe nedokážeš zapomenout, nemůžeš slyšet.  Když si příliš uvědomuješ sám/a sebe,  jednoduše naslouchání předstíráš - ale neposloucháš. Kýveš sice hlavou, sem tam řekneš ano nebo ne - ale neposloucháš. Když nasloucháš, stáváš se branou, pasivitou, receptivitou /přijímajícím/, dělohou: stáváš se ženou. A kdo chce dojít až do konce, ten se musí stát ženou. Boha nemůžeš dosáhnout jako agresivní útočník a dobyvatel. Boha můžeš dosáhnout... nebo lépe řečeno, Bůh může dosáhnout tebe, jen když jsi receptivní, přijímající jako žena. Jakmile se staneš jin, receptivní, dveře se otevřou. A ty čekáš.

Naslouchání je umění jak se stát pasivním.

« UzdravováníDůvěra »