Tara


/buddhistická, hinduístická, džinistická, lamaistická/

Známá rovněž jako Zelená Tara, Bílá Tara.

Když Avalokitešvara, bóddhisattva /osvícený/ soucitu a ochra­ny, vyplakal tolik slz, že vytvořily jezero, objevil se na hladi­ně lotosový květ a když se otevřel, vystoupila z něho krásná bohyně, která se jmenovala Tara. Je ženským protějškem a chotí Avalokitešvary. Tara má mnoho různých aspektů a osobností, které jsou reprezentovány Tarami různých barev - /Zelená Tara, Bílá Tara, Červená Tara, Modrá Tara a Žlutá Tara/. Ve svém žlu­tém, modrém a červeném aspektu je náladová, ale jako Bílá a Ze­lená Tara je láskyplná a velmi prospěšná.

Jméno Tara znamená „hvězda" a jako hvězdy, které pomáhají s navigací námořníkům a cestovatelům, pomáhá Tara v bezpeč­ném cestování a orientaci - ať již na nějaké cestě, nebo na naší duchovní cestě, či jen v každodenním životě.

Zelená Tara je známá jako „rychlá" bohyně, která okamžitě poskytne rychlý vhled a přispěchá vám na pomoc. Potřebujete-li naléhavou pomoc, ať ve fyzickém nebo duchovním smyslu, při­volejte Zelenou Taru.

Bílá Tara pomáhá s prodloužením života a přivoláte-li ji, bude­te žít déle. Přináší rovněž osvícení.

Zelená Tara je velmi vášnivá, ale je to velmi láskyplný bojovný duch. Je energická, provádí rychlé výměny energie a pomůže všem, kteří ji zavolají. Říká: „Dávám záležitosti do pořádku rychle a ihned se pouštím do práce, jednám moudře. Zaměřím zrak na zamý­šlený výsledek a zvolím správné prostředky k jeho dosažení." Řečeno jinými slovy, dosáhne svých cílů.

Bílá Tara je naopak jemná, mírumilovná, trpělivá, bezmezné milující, starostlivá a mateřská. Je esencí čistoty. Přistupuje k pro­blémům s modlitbou a stálou koncentrací na krásu božské lásky. Z jejích očí vyzařuje vděčnost, radost a láska. Cítí a vidí pouze lásku, protože ta se jí dostává k její pozornosti nejdříve. Říká: „jsem tady proto, abych zbavovala lidská srdce starostí. Miluji a jsem šťastná a tím uklidňuji lidi, jejichž životů se dotknu. Šířit radost do všech směrů je pro mě potěšením."

Zelená a Bílá Tara pomáhá:

    * soucitem
    * ochranou
    * odstraňováním překážek a radami, jak se jim vyhnout

Zelená Tara navíc pomáhá:

    * v naléhavých případech
    * překonávat strach
    * s pochopením a vnitřním zřením

Bílá Tara navíc pomáhá:

    * s osvícením
    * s prodlužováním života 

INVOKACE

Zelená Tara: Tiše seďte, meditujte o zelené barvě a v duchu prozpěvujte "Om Tare, Tuttare Ture Svaha", což znamená:

„Taro, rychlá Spasitelko, přijď mě, prosím, osvobodit od všech fo­rem utrpení a věznění, a pomoz mi s vyváženou duchovností."

Bílá Tara: Tiše seďte, zhluboka dýchejte a meditujte o modré barvě oblohy. Pak se pomodlete k Taře:

„Prosím, dovol mi být jako ty, Bílá Taro, plná soucitu a milosrden­ství. Jsem tebou, Bílá Taro. Jsem Tara."

Nechte se naplnit vřelou láskou, radostí a soucitem.

« ŠalamounThoth »