Symbolon

Znamení: Váhy/Střelec - Venuše/Jupiter

Shrnutí tématu: smysl vztahu, štěstí partnerského vztahu, svátost manželská, partnerství jako proces poznávání, poznání a porozumění, zlatá svatba.

Význam karty při výkladu:

* jako jediná anebo první karta: PROBLÉM

Momentálně se nacházíš v bodě, ve kterém je jakékoliv porozumění pro tvůj vlastní „program o vztazích" potlačeno. Ztlumil jsi zvuk, stáhnul obraz. Tvoje nároky a požadavky na partnerský vztah jsou přehnané. Buď si namlouváš, že jsi už v této oblasti pokročil velmi daleko, anebo žiješ v přesvědčení, že něco takového jako ideální partner /ve shodě s tvými postuláty/ neexistuje. V každém případě jestli jsi teď osamělý, nebo ti nikdo nevyhovuje, nebo padáš ze svých přehnaných výšek se musí tvoje vnitřní osobnost odpovědná za vytváření vztahů ještě něco naučit: porozumění a pochopení toho, co vlastně partnerský vztah je a co mu dává smysl.

* jako karta v sérii: CESTA K VYŘEŠENÍ PROBLÉMU

Před tebou se vine schodiště s množstvím stupňů, které vedou ke chrámu, ke smysluplnosti tvého vztahu. Neotálej a vykroč. V této chvíli je cesta před tebou otevřená. Nehledej na partnerovi nedostatky, to by byl krok zpátky, ale vědomě hleď vpřed a rozvíjej v sobě vizi vyššího cíle. Cíle, který nemá sloužit k naplnění tvých subjektivních tužeb, ale ke zrodu duchovního soužití.

* jako poslední karta: VÝSLEDEK CESTY

Přišla-li k tobě tato karta na konci tvé cesty, předznamenává „štěstí". Štěstí, jaké může vyrůst ze spolužití, které se vyškrábalo úspěšně, tvořivě a životaschopně po duchovních stupních růstu v partnerském vztahu. Po příchodu do chrámu jsi pochopil, v čem spočívá smysl vztahu a jaký význam má svátost manželská.

« PohromaSmutek »